Cover image

Obnova misií – Zvole – 25. – 29. 10. 2017

Obrázek článku

Lidové misie jsou momentem, kdy prohlubujeme svoji zkušenost s Bohem. Načerpáme nových sil, hodněkrát zažijeme ten pocit odpuštění, že Bůh mi odpustil a dává milost začít žít život s čistým štítem. V těchto milostivých momentech si dáváme předsevzetí a jsme rozhodnutí žít jiným způsobem života = lepším. Ale jak plyne čas, ta naše zkušenost nějak vyprchává, přicházejí nové starosti a pomalu zapomínáme nejenom na chvíle milosti, ale zapomínáme i na předsevzetí vytrvat. I z tohoto důvodu se koná rok po ukončení lidových misií právě obnova misií. Tak jsme opět vyrazili i do farnosti Zvole, kde se konaly lidové misie od 17. – 24. 4. 2016. Program obnovy začal ve středu 25. října ve farním kostele mší svatou ke cti sv. Vincenta de Paul – našeho zakladatele. Po mši svaté si mohli věřící uctít jeho relikvii a společně se k němu pomodlit litanie. Čtvrtek byl dnem Eucharistie, proto ranní mše svatá v Lukavici i večerní ve Zvoli se zabývala právě touto svátostí Lásky. Po večerní mši byla přednáška pro manžele. Pátek, den, ve který umřel náš Pán, se nesl v duchu tohoto tajemství, zda je možné dívat se na kříž i z jiné perspektivy než z perspektivy utrpení a smrti. Ráno byly mše v Jestřebí a v Rájci a večer ve Zvoli. Tomu večernímu programu ještě předcházelo setkání s dětmi na faře. Po mši svaté mladí předváděli animovanou křížovou cestu. V sobotu ráno byla pťíležitost pro starší lidi, kteří chtěli během mše svaté přijmout svátost pomazání nemocných. Po mši se šlo společně do obecního domu, kde pak probíhalo posezení pro seniory. Po setkání s manželskými páry a mladými večer následovala mše svatá s obnovou křestních slibů. Večerní film: Bůh není mrtev a adorace na závěr dne. V neděli jsme společně poděkovali Pánu Bohu za dar obnovy, povzbudili věřící, aby vytrvali ve svém vztahu s Bohem a byli si vědomi toho, že jenom ve spojení s ním máme větší hodnotu. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, ale i realizaci této duchovní obnovy. Vděční P. Ján Jakubovič CM a P. Pavol Kavec CM