Cover image

Obnova lidových misií – Vsetín

Obnova – Vsetín

Vsetín, krásné městečko na Valašsku, které má svoji historii. Když jsme byli na lidových misiích, lidé říkali, že kostel, který se teď používá, byl darem zdejšího knížete. Daroval budovu, kterou chtěl využívat jako konírnu na to, aby z ní přestavěli kostel pro katolíky. Je to jakýsi paradox, nejdřív to mělo sloužit pro zvířata, jako výchova k jezdectví pro koně, a nakonec to slouží pro člověka, který taky potřebuje výchovu, ale ne k tomu, aby z něho bylo spolehlivé „zvíře“, ale právě naopak, aby člověk pochopil, že je stvořen pro něco víc. Je pozván, aby rozpoznal Boží obraz v sobě a cíl, ke kterému ho stvořil, ale i povolal sám Bůh. Musím říct, že osobně jsem poznal jen jediný chrám, který se takhle změnil. Tím chrámem je bazilika Božího narození v Betlémě. Byl to chlév, kde se narodil spasitel světa a dnes sem přicházejí národy celého světa, aby děkovali Bohu, že poslal svého spasitele. Obnovu lidových misií jsme začali v oslabené sestavě. Proč v oslabeném? Nepřijely s námi sestřičky vincentky. Byli jsme tam jenom 4 členové misijního týmu. Já, P. Alojz Šeliga CM, P. Dominik Pavol CM a náš kandidát Kamil Kartáč. Obnovu lidových misií jsme začali ve středu 10. května a trvala do neděle 14. května. Začali a ukončili jsme ji u misijního kříže, který zůstává jako symbol po misiích ne jenom jako památka na něco co bylo, ale jako pozvání spojit všednost našich životů, různé kříže i zklamání z misií našeho spasitele.  V rámci programu byla mše svatá ráno a večer a mše pro děti odpoledne. Během obnovy jsme měli mše i v Liptálu. Povedlo se, že na přednášku pro mladé přijel gynekolog MuDr. Jozef Hambálek, který promlouval o tom, jak je důležitá ne jenom z morálního hlediska, ale i medicínského, jak je důležitá sexuální zdrženlivost. Sobotní den patřil setkání ministrantů a mládeže. Nedělní mši jsme ukončili rodičovským požehnáním dětem. Bez Božího požehnání to nepůjde. Po skončení mše svaté jsme se vybrali k misijnímu kříži a společně poprosili Pána o požehnání pro tuto farnost. Chci poděkovat o. Františkovi Královi, faráři a děkanovi a také o. Jindřichovi Peřinovi, kterého dobře známe z lidových misií v Uherském Brodě a teď působí na Vsetíně. Děkuji našemu kuchaři Gustovi za všechnu tu starostlivost a dobrému Pánu Bohu za všechny milosti, které nám dal. Bože buď oslaven v naších životech. P. Ján Jakubovič CM