Cover image

Obnova lidových misií v Pitíně – 18. 9. – 22. 9. 2019

Ke 130. výročí narození arcibiskupa Matochy – pitínského rodáka se v jeho rodné vesnici konaly lidové misie. Byl to čas milostí doplněn o krásu přírody v Beskydech. Po roce jsme se vrátili do pitínské farnosti já a o. František Honíšek CM. Nebylo to jenom poohlédnutí se za misiemi, ale čas opětovného rozhodnutí se pro život s Bohem. Návrat k předsevzetím z misií a touha vydat se po začaté cestě duchovního života.

Obnova misií začala ve středu 18. 9. a ukončila se 22. 9. 2019. Lidové misie jsme začali krátkou modlitbou u misijního kříže a následovalo procesí k oltáři.  Po mši svaté byla přednáška. Čtvrtek se nesl v duchu návštěv nemocných a v podvečer jsme zpovídali v Pitíně i Šanově. Večer byl věnován tématu: Povolaná pro mateřství. Pátek byl vyhrazen návratu k tomu, co je počátkem duchovního života. A tím počátkem je křest, moment, kdy všechno nové – nadpřirozené začalo, ale zároveň to byl akt zřeknutí se všeho, co nás od naší cesty k Bohu odvádí. Proto byl během mše svaté akt obnovování křestních slibů. Po mši svaté se o. František věnoval přednášce pro muže a otce a já jsem měl sportovní setkání s ogary (jak se na Valašsku říká klukům) v tělocvičně zdejší školy. Dopadlo to celkem fajn, poté co jsme se rozdělili na tři týmy a zahráli si fotbal každý s každým, řekli jsme si něco povzbudivého a večer jsme ukončili hrou na upíry. Sobotní den byl rozdělen do dvou částí. Ta první byla věnována Panně Marii, na kterou jsme si vzpomněli u ranní mše v kapličce v Hostětíně. Během mše bylo vysluhování svátosti pomazání nemocných. Odpolední program patřil dětem, mši a opékání na orelské chatě.  Sobotní večer jsme ukončili filmem Chatrč. V neděli bylo ukončení obnovy s důrazem na rozvíjení duchovního života a vztahu s Kristem.

Chci poděkovat p. faráři Zdeňkovi Graasovi za přijetí a kněžské společenství, které s námi během obnovy vytvářel a farníkům za jejich otevřenost a ochotu naslouchat Bohu. P. Ján Jakubovič