Cover image

Obnova lidových misií – Uherský Brod

Obrázek článku

Středa 16. 9. 2020

 

17:50 začátek u misijního kříže

 • modlitba za obnovu
 • vzývaní Ducha svatého

18:10 mše svatá

 • promluva na téma: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, farní kostel

 

Čtvrtek 17. 9. 2020

6:30 svatá zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • promluva na téma: Bůh, který se stal slabým!

9:00 – 11:00 svatá zpověď – klášterní kostel

16:45 svatá zpověď– farní kostel

16:45 přednáška o růženci – farní kostel

17:30 moderovaný růženec – farní kostel

18:00 mše svatá – farní kostel

 • promluva na téma: Bděte se mnou!

19:00 Povolání k mateřství – farní kostel

 • přednáška pro ženy a dívky

 

Pátek 18. 9. 2020

6:30 svatá zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • promluva na téma: Kříž – symbol bolesti nebo lásky?

9:00 setkání seniorů s misionáři – fara

????svatá zpověď – klášterní kostel

16:30 úvaha nad filmem „cirkus buterfly“

 • farní kostel

17:15 křížová cesta – farní kostel

18:00 mše svatá – farní kostel

 • promluva na téma: Mše z pohledu nebe

19:00 Povolání k otcovství

 • přednáška pro muže a kluky – farní kostel

 

Sobota 19. 9. 2020

6:30 svatá zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • promluva na téma: Maria – ticha ale přítomná

9:00 setkání dětí s misionářem – fara

15:00 cesta manželů

 • za hezkého počasí sraz u starého hřbitova v případě deště ve farním kostele

17:30 svatá zpověď – farní kostel

18:00 mše svatá s obnovou křestních slibů – farní kostel

 • promluva na téma: Smím tě nazývat Otče

19:00 spolčo u ohně

 • setkání mládeže s misionářem – fara

 

 

Neděle 20. 9. 2020

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

8:45 mše svatá – farní kostel

10:15 mše svatá – farní kostel

 • téma promluv: Nebe není pro individualisty
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
 • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže