Cover image

Obnova Lidových misií – Uherský Brod

Obrázek článku

Obnova misií – Uherský Brod 16. 9. – 20.9. 2020

 

Když Ježíš mluvil o Božím království, přirovnal ho k hořčičnému zrnku, které je nejmenší ze všech semínek na zemi. Obnovu lidových misií ve farnosti Uherský Brod jsme začali ve středu večer u misijního kříže a pak jsme se společně přesunuli do kostela ke slavení mše svaté. Motivem kázání bylo právě hořčičné semínko. Ministranti ho rozdali každému přítomnému tak, aby každý měl jenom jedno. Byl to zajímavý pohled na svoji dlaň, na které se nacházelo malé zrníčko. Ukazovalo samotu, slabost, ale bylo plné života, protože díky tomu, že odumře svému strachu ze smrti, stane se domovem pro spousta ptáků. To stejné platí i o nás věřících. Jsme slabí, osamocení, ale pokud překonáme strach a vytváříme společenství církve, stáváme se domovem pro ostatní. Sami nezmůžeme nic, ale společně můžeme dát domov. Po mši svaté byla přednáška o tom, že i nebe nám pomáhá v duchovním boji, který zakoušíme ve svém životě. Mnohokrát to vypadá, že Ježíšovým nanebevstoupením pro něho všechno skončilo a teď už jenom čeká na poslední soud. Ale to není pravda. Dějiny církve nám ukazují, že Ježíš koná dál. Jsou různá zjevení jeho nebo jeho matky Panny Marie, která potvrzují, že Ježíšův zájem o nás lidi neskončil. Program obnovy probíhal ve farním i v klášterním kostele, ve kterém za ten rok po misiích nastala změna. Už jsou tam klauzurované sestry dominikánky. Jejich hlavní náplní je modlit se a vyprošovat Boží milosrdenství pro svět. Kéž by takových řádů bylo víc. Protože modlitba je to, co dnešní svět potřebuje objevit. V pátek po ranní mši bylo setkání se seniory a v sobotu setkání s dětmi.  V pátek jsme si před večerní mši svatou pustili film Cirkus Butterfly a měli jsme zamyšlení nad tímto filmem. Po něm následovala křížová cesta a mše zaměřená na děti. Mše, jak ji vnímala mystička Catalina Rivas. Po mši byla přednáška pro muže a ve čtvrtek byla přednáška pro ženy. Sobotní večerní mše byla zaměřená na obnovu křestních slibů, ale nemohli jsme to vykonávat klasickým způsobem ponořením ruky do vody, protože je koronavirus, udělali jsme to tradičně pokropením požehnanou vodou. Po mši bylo setkání s mládeží u ohně. A úkolem napsat si svůj životní projekt. Co od života očekávají. Napsat dopis sám sobě, zalepit ho a za několik let – domluvili jsme se že za 10 let – ho otevřou a zkontroluji si své plány a svůj život. Závěr obnovy lidových misií jsme ukončili v neděli modlitbou u misijního kříže. A tak jsme se rozloučili s Uherskobrodskou farností. Děkuji Bohu za tento čas, p. děkanovi Svatoplukovi i otci Jindřichovi za kněžské společenství a farníkům za přijetí. Ať vám Pán žehná.