Cover image

Obnova lidových misií – Šumice

Pán koná veliké věci. Když jsme končili lidové misie v Šumicích v roce 2019, nikdo z nás nepočítal s tím, že obnova misií se tak prodlouží. Plánovali jsme ji na příští rok, ale uskutečnila se až za tři roky. Mezitím přišla pandemie coronaviru, místní p. farář vdp. Jan Lisovský byl přeložen a do farnosti nastoupil nový farář vdp. Milan Ryšánek. To, co mám jaksi spjaté s touto obnovou je sms, která mi přišla od jedné paní z lidových misií. Psala v ní: včera v noci se mi narodila vnučka, ale dcera po porodu zemřela. Když jsem jí odepsal, tak odpověděla: Oči pláčou, ale srdce je pokojné. Modlili jsme se za ni, za její dceru i vnučku. Jak překvapivě těžký dokáže být život, a jak překvapivě silnou dokáže být víra. Obnovu lidových misií jsme začali s o. Alojzem Šeligem CM. NA druhý den se k nám připojil náš kandidát Kamil Kartáč. Většinu programu jsme měli téměř současně, protože do farnosti Šumice patří také farnost Rudice. Obnova misií začala ve středu 2. 11. 2022 a trvala do neděle 6.11. 2022. Večerní mše svaté ve středu, čtvrtek a pátek probíhaly v obou farnostech, jenom v Šumicích, kde je víc dětí a mládeže, byl program doplněn o mše svaté pro děti, které byly ve čtvrtek a pátek. Protože to byl dušičkový čas, kdy vzpomínáme na naše zemřelé a prosíme za ně, byla pobožnost na hřbitově. Viděl jsem úctu a pouto, které mnohé lidi spojuje s těmi, kteří jsou už na věčnosti. Během pobožnosti pršelo, ale lidé stáli u kříže a modlili se. Po skončení mě ještě spousta z nich zavolala ke hrobům svých blízkých abych je požehnal a pomodlil se nad nimi. Sobotní dopolední program se konal v Rudicích a odpoledne v Šumicích. Po večerní mši bylo setkání s mládeží. Je zajímavé pozorovat, jak na všech misiích nebo obnovách se stane něco s čím se jaksi nepočítá a najednou je vidět prst Boží, který poukáže na to, že ještě je tady Boží plán a nestačí mít lidské plány. V sobotu po večerní mši mělo být setkání s mládeží, ale nikdo nepřišel. Byl tam jenom jeden kluk a jedna holka, a tak jsme mysleli, že to zrušíme. Ale než jsme se navečeřeli, tak se najednou ukázala skupinka asi 6 mládežníků, kteří říkali, že byli na nějaké rodinné oslavě a paní, která slavila narozeniny, je poslala na setkání mládeže. Tak přišli a bylo na nich vidět, že je to zaujalo. Podívali jsme se společně na film Cirkus buterfly a musím říct, že je to vynikající film, který podněcuje spoustu otázek. Zvláště, co nebo kdo mi dává moji hodnotu, nebo, že každý z nás je povinen i v těžkostech hledat smysl a nevzdávat se. Moc hezké bylo i setkání se seniory po mši svaté. Pořád mě překvapuje, jak lidé, a zvláště starší, vzpomínají na misie, jak se těší na opětovné setkání s námi. Děkuji všem farníkům ze Šumic a Rudic za to, že si našli čas. Děkuji za jejich ochotu nás přijmout a starostlivost o nás. Děkuji Bohu za čas, který nám dává, abychom ho mohli chválit za všechny dobré lidi, které na svých misijních cestách potkáváme. Děkuji o. Milanovi za pozvání na obnovu. Pane, ty sám buď oslaven ve svých služebnících a neopouštěj je.

P. Ján Jakubovič CM