Cover image

Obnova lidových misií – farnost Stará Bělá

Po téměř čtyřech měsících a opětovném posouvání termínu obnovy jsme konečně dne 14. 4. 2021 vyrazili k Ostravě a dojeli do farnosti Stará Bělá. Obnova misií měla být už před rokem, ale pandemie koronaviru proběhla celým světem a změnila hodně věcí a plánů v naších životech. Vyrazili jsme v tomto složení: já, P. Alojz Šeliga CM, který od 1. 1. 2021 nastoupil do naší komunity v Lošticích a převzal službu v lidových misiích po P. Františkovi Honíškovi CM, který byl přeložen do Lučence a stal se farářem ve farnosti Rubanisko. Posledním členem našeho týmu byl náš kandidát Ing. Ján Kolla. Obnovu misií jsme začali u misijního kříže. Na místě, které je pro to nejvhodnější. Tady jsme končili misii, tady u kříže chceme začít obnovu. U kříže, který není jenom symbolem porážky a bolesti, ale symbolem vítezství nad smrtí a nového začátku. Po uctění kříže a mši byla přednáška o zázračné medaili, zeleném a červeném škapulíři. Každý večer ve 20hod. jsme před eucharistickým Kristem prosili o požehnání pro celou farnost, zvláště pro ty, kteří jsou od něho vzdálení. Čtvrtek, pátek a sobotu byly každý den tři mše z důvodu protipandemických opatření. Ranní byla pro důchodce, odpoledne pro děti a večer pro pracující. Navíc po každé mši svaté měly děti ještě krátké setkání, kde jim náš kandidát dával nějaké úkoly a vysvětloval jim velikonoční období. Páteční den se nesl v duchu úcty k sv. Josefovi, protože prožíváme rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Během kázání zazněla slova o tom, že být velikým svatým neznamená konat velké věci, nebo konat něco na vlastní pěst a z vlastních sil, ale s Božím požehnáním. Na závěr mše svaté proto byli otcové vyzváni, aby požehnali svým dětem. Sobotní den se nesl v duchu obnovy. Po večerní mši v Krmelíně i ve Staré Bělé bylo setkání mládeže s misionářem. Díky Bohu za tento milostivý čas, že nám dopřál uskutečnit tuto obnovu. Děkuji za každý jeden úsměv a milé přijetí, které jsme ve Staré Bělé viděli a pomohli vzbudit. Kéž je za všechno Bůh oslaven.