Cover image

Program obnovy lidových misií – Bánov u UH. Brodu

Středa 28. 9. 2022 – otevření obnovy
18:00 začátek u misijního kříže – Bánov
18:10 mše svatá – Bánov

•promluva: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo
problém zjevení přednáška kostel

———————————————

18:00 začátek u misijního kříže – Suchá Loz
18:10 mše svatá – Suchá Loz

•promluva: Věřím v společenství svatých

19:00 Vincentínske dary – přednáška, kostel
 
 Čtvrtek 29. 9. 2022 – křesťan žije ze svátosti
  8:00 modlitba ranních chvál – kostel Bánov
15:30 příprava ke sv. zpovědi a zpověď pro děti z celé farnosti – Bánov
16:00 mše svatá pro děti z celé farnosti – Bánov
•  obnova křestních slibů
—————————————————–
18:00 začátek u misijního kříže – Bystřice pod Lopeníkem
18:10 mše svatá – Bystřice pod Lopeníkem
•  promluva na téma: Svátosti cesta k svatosti
•  obnova křestních slibů
19:00 Vincentínske dary – přednáška, kostel
——————————————————-
17:30 sv. zpověď i během mše
18:00 mše svatá – Suchá Loz
•  promluva: Proč potřebuji svátost biřmování?
•  obnova křestních slibů
19:00 Povolána k mateřství
•  přednáška pro ženy a dívky z celé farnosti – Suchá Loz

Pátek 30. 9. 2022 den se sv. Josefem

  8:00 modlitba ranních chvál – kostel Bánov

17:30 sv. zpověď i během mše

18:00 mše svatá – Bánov

·promluva: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna

·pomazání nemocných

19:00 Povolán k otcovství – Bánov

·přednáška pro muže a kluky z celé farnosti

19:30 – 21:30 Nikodémova noc – možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

—————————————————————–

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – Bystřice pod Lopeníkem

·promluva na téma: Sv. Josef ochránce v nouzi

·během mše pomazání nemocných

  9:00 přednáška o růženci – kostel

———————————————————–

17:30 sv. zpověď i během mše

18:00 mše svatá – Suchá Loz

·promluva: Sv. Josef ochránce života

·pomazání nemocných

19:00 adorace

·během adorace bude pobožnost Cesta světla

·adorace ukončená individuálním požehnáním

19:30 – 21:30 Nikodémova noc

• možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

Sobota 1. 10. 2022 – Maria – matka zrozená u kříže

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá ke cti Panny Marie – Bánov

10:00 setkání ministrantů s celé farností – fara Bánov

16:30 Divadlo o sv. Vincenci de Paul – kostel Bánov

·mladí ze Zašové

17:30 sv. zpověď i během mše svaté

18:00 mše svatá – Bánov

·promluva: Maria nás učí říct Bohu ANO.

19:00 setkání s mládeží z celé farnosti

———————————————————–

17:00 sv. zpověď i během mše

18:00 mše svatá – Bystřice pod Lopeníkem

·promluva: Jsem součástí Božího plánu stejně jako Panna Maria

———————————————————-

14:00 mše svatá pro děti z celé farnosti – Suchá Loz

14:45 karneval svatých pro děti z celé farnosti – kostel Suchá Loz

·kostým, nebo nějaký atribut světce, kterého máš rád/a

  Neděle 2. 10. 2022 den požehnání

7:30 mše s rodičovským požehnáním dětí – Suchá Loz

9:00 mše s rodičovským požehnáním dětí – Bystřice pod Lopeníkem

10:30 mše s rodičovským požehnáním dětí – Bánov

·slavnostní Te Deum a ukončení obnovy u misijního kříže