Cover image

Lidové misie Vsetín

Slovo se stalo tělem (Jn 1,14). V den, kdy si připomínáme, že Panna Maria přijala andělské poselství o vůli Boží a svobodně se rozhodla podřídit svůj život pro Boží plán spásy se světem, jsme začali lidové misie ve farnosti Vsetín. To dlouhé očekávání se nakonec stalo pravdou a lidové misie, které jsme skoro dva roky museli odkládat kvůli covidu, se najednou zhmotnily a staly se skutečností. Farnost Vsetín se nachází na Valašsku, přibližně 30 km od Slovenských hranic. Vsetín je okresní město a do farnosti, kromě Vsetína, patří ještě vesnice Liptál. Letošní 25. březen (den začátku misií) byl navíc výjimečný tím, že sv. otec František v 17:00 svěřil celý svět, zvláště Ukrajinu a Rusko, pod zvláštní ochranu Panny Marie. Lidové misie trvaly od 25.3. do 3.4. 2022. Přijeli jsme do Vsetína v této sestavě, já, P. Alojz Šeliga CM a P. Dominik Pavol CM. V pondělí náš tým posílila svou přítomností s. Magdaléna Kostelanská DKL, která byla s námi až do soboty dopoledne. V pátek jsme začali přijetím klíčů od farnosti. Po mši svaté jsme začali novénu k sv. Vincenci de Paul a po ní jsme se podívali na film Chatrč, který se promítal i v neděli večer. Sobotní večer patřil skupině Adoráre z Valašských Klobouk a také večeru chvál. Nedělní program jsme prožívali s pohledem na hřích, který je zlem, kterým ničíme v sobě to, pro co jsme byli stvořeni a tím je láska. Mluvili jsme o hříchu, ale vybízeli jsme lidi i k celoživotní sv. zpovědi. V pondělí jsme se zamýšleli nad smrtí a v úterý byl den věnovaný seniorům. Po ranní mši a po pomazání nemocných jsme se společně setkali na snídani v pastoračním centru. Každý den byly 3 mše, v 7:00, v 15:00 a v 18:00. Navíc ve čtvrtek byla i mše v Liptále. V pátek byla mše jenom ráno a večer, pro děti mše nebyla proto, aby i děti mohly zažít atmosféru v kostele, když si všichni lidé podávali ruce a navzájem si přáli pokoj v srdci. Proč je to tak důležité? Protože válka nezačíná tím, že někdo má spoustu zbraní, ale rodí se v lidském srdci, pokud tam není pokoj a touha po pokoji.  Když jsem taky chodil po kostele a dával znamení pokoje, potkal jsme se s jednou holkou, která přišla později a řekla: Co se to tady děje? Bylo to pro ni překvapení, jak všichni šli a navzájem si podávali ruce a přáli si pokoj. Krásný čas jsem prožil i během čtvrtkové adorace a individuálního požehnání, když v kostele bylo přímo cítit takovou dobrou atmosféru. Sobotní den patřil manželům a v neděli jsme ukončili lidové misie odevzdáním klíčů od farnosti, požehnáním misijního kříže a společným agapé na faře u guláše. Chci poděkovat vdp. Františku Královi za pozvání a jeho pomoc při organizování lidových misií ve Vsetíně, chci poděkovat všem členům farní rady, všem, kteří se zapojili, panu Augustínovi za stravu ne jenom pro nás ale i pro farnost na nedělní agape, za nádherný misijní kříž, který udělali, ale zvláště chci poděkovat všem, kteří využili čas misií. Zpovídali jsme dlouho do noci a viděli jsme, že je o to zájem. Děkuji i mým spolupracovníkům. Ať je za všechno pochválený Bůh.

P. Ján Jakubovič CM