Cover image

Lidové misie – Vlčnov

Když se řekne Vlčnov, asi každý ví, kde se nachází. Tato vesnice v děkanátu Uherský Brod je známá svou „Jízdou králů“. Na lidové misie nás pozval p. farář Hubert Wójcik, když jsme byli v roce 2021 na misiích v Bánově. Po stanovení data jsme se na nějaký čas odmlčeli a začali s přípravou až v říjnu 2022. Po několika výjezdech a pozváních farníků na lidové misie a stanovení programu jsme začali lidové misie 24. 2. 2023. Lidové misie jsme začali úvodním obřadem odevzdání farnosti a modlitbou místního faráře za misie. Naposledy se této farnosti konaly lidové misie v roce 1946. Lidové misie jsme začali ve dvou, já a o. Alojz Šeliga CM, pak se k nám v týdnu připojil náš kandidát Kamil a sestry vincentky z Brna s. Margita Grobarčíková DKL a s. Kristína Zachovalová DKL. Na závěr misií přijeli i naši bohoslovci z Bratislavy Martin Zajíc a Jan Kolla. Zájem o misie bylo možné pozorovat už od začátku misií, o to víc jsme vnímali, když už v pondělí po naukách pro muže a ženy byla zpovědnice obsazena tak, že jsme museli zpovídat tři, aby se to stihalo s dalším programem. Bylo vidět, že lidé mají zájem nejenom o vyznávání hříchů ale i probrat své těžkosti a ptali se na rady do duchovního života. Sestřičky navštěvovaly nemocné a jejich rodiny a vlévaly novou naději do jejich životu. Během misií se povedlo, že nás navštívili mladí ze skupiny Adorare z Valašských Klobouk. Udělali večer chvál. První neděli byl dost nabytý program, protože po dvou mších a stavovské nauce pro muže byl ještě večer chvál a nakonec jsme promítali film. Ve Vlčnově byla po dlouhé době v této oblasti změna, nepromítal se film Chatrč – protože na něho nejsou autorská práva. Spolu jsme poseděli a zamýšleli se nad filmem Invictus – Neporažený. Jde o životní příběh Nelsona Mandely – Jihoafrického prezidenta, který přesto, že byl nespravedlivě odsouzen, dokázal odpustit a skrze svoji osobnost sjednotil krajinu. Tedy rasově rozdělenou krajinu. Během misií jsme navštívili školy. Velkou radost mi udělaly mše svaté pro děti. Takový upřímný a nadšený duch. Naši bohoslovci, kteří přijeli z Bratislavy, měli setkání s ministranty, které se ukončilo společným fotbalem. Večer se setkali s mládeži. Děkuji všem, kteří se zapojili do lidových misií a přijali tento čas jako výzvu, kterou jim dává sám Bůh, aby se podívali na svůj život z druhé strany. Děkuji panu faráři za pozvání i čas, kdy jsme mohli vytvářet kněžské společenství. Ať je za všechno pochválený sám Bůh. P. Ján Jakubovič CM