Cover image

Lidové misie ve farnosti Břest u Kroměříže

Pátek 11. 3. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel

 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

18:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Sobota 12. 3. 2022

 7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

 8:00 mše svatá

 • téma promluvy: Čemu nás učí Loretánské litanie?

15:00 mše pro děti

 • téma promluvy: Malý princ
 • po mši program pro děti – fara

16:30 – 17:30 Povolání k manželství I.

 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let
 • fara

18:00 film Chatrč

 • zasedačka obecního úřadu

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Neděle 13. 3. 2022

  8:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  9:00 mše svatá

 • téma promluvy: Hřích ničí lásku

10:00-11:00 misijní promluva pro muže

 •  kostel

16:00 večer chvál se skupinou Adorare z Valašských Klobouků

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Pondělí 14. 3. 2022

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá**

 • téma promluvy: Věřím v život po smrti

17:00 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel**

 • téma promluvy: Co je to nebe?

19:00 misijní promluva pro ženy – kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Úterý 15. 3. 2022

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

10:00 – 16:00 návštěva nemocných***

14:00 – 16:00 možnost individuálního rozhovoru s misionářem – knihovna

15:30 mše pro děti

 • téma promluvy: Proč nehřešit?
 • po mši program pro děti na téma: Proč jsou v Bibli stromy? –  fara

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Sv. Vincent a jeho duchovní odkaz

19:00 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • přednáška, kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Středa 16. 3. 2022

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše s udělováním svátosti nemocných

 • téma promluvy: Jak milovat Boha?

  9:00 společná snídaně se seniory – fara

10:00 – 16:00 návštěva nemocných***

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Proč právě Kristus?

19:00 přednáška o putovaní mysle k Bohu

19:00 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi (2 kněží)

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Čtvrtek 17. 3. 2022

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

  9:30 – 16:30 celodenní adorace – kostel

10:00 – 16:00 návštěva nemocných***

14:00 – 16:00 možnost individuálního rozhovoru s misionářem – knihovna

15:30 mše pro děti

 • téma promluvy: Bible není pohádka
 • po mši adorace pro dětí

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Čerpám silu z eucharistie

19:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Pátek 18. 3. 2022

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá

 • téma promluvy: Odpouštím, ale nezapomenu
 • na mši si přineste zelenou větvičku

10:00 – 16:00 návštěva nemocných***

17:00 – 19:00 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpouštění
 • na mši si přineste zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v celé farnosti

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Sobota 19. 3. 2022

9:00 setkání ministrantů – fara

 15:00 mše pro děti

 • téma promluvy: Symboly na zázračné medaile
 •  po mši vyhodnocení aktivity pro děti lidové misie se sv. Vincentem

16:00 Povolání k manželství II. nebo

manželství za dveřmi ložnice

 • přednáška manželů z ligy pár párů – fara

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluvy: Naplňte nádoby

19:30 zjevení Panny Marie a zázračná medaile

 • kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

20:10 večer pro mladé – fara

Neděle 20. 3. 2022

  8:00 – 8:45 sv. zpověď

  9:00 mše svatá – kostel

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2022
 • odevzdání dekretu o ukončení misií

10:30 společné kafé na faře