Cover image

Lidové misie v Bánově

Lidové misie farnost Bánov

Pomalu se blíží konec roku. Je říjen a náš misijní tým začíná svoje první letošní misie. Měli jsme sice duchovní obnovy, ale misie zatím ne. Příčinou toho je nejistota, která vládne kolem koronaviru. Naší první zastávkou je farnost Bánov u Uherského Brodu. Lidové misie začaly 15. 10. v den památky veliké světice sv. Terézie z Avily, jejíž životní heslo bylo: Bůh stačí. Naposledy se lidové misie v této farnosti konaly v roce 2008. Do farnosti jsme dorazili já a P. Alojz Šeliga CM v pátek. V neděli se k nám přidali ještě P. Pavol Noga CM a Branko Štefúň CM a sestry vincentky S. Gabriela Ostrižová DKL a S. Magdaléna Koscelanská DKL. Náš misijní tým doplnila ještě Inka Königová, která je vincentinská laická misionářka a připravuje se na svoji misii do Panamy. Spolu s P. Pavlem měli přednášky na obecních úřadech, ve školách o tom, jak žijí lidé na Hondurasu.  V tak početné sestavě jsme ještě nikdy na lidových misiích nebyli. Každý den jsme měli šest a někdy i víc mší svatých. Snažili jsme se oslovit každou věkovou skupinu. Protože farnost Bánov tvoří ještě filiální obce Bystřice pod Lopeníkem a Suchá Lóza, program se opakoval, aby se ho mohli účastnit všichni. Od úterý do čtvrtku jsme vždy po ranní mši měli setkání se seniory v uvedených obcích. Jsem rád, že se povedlo v průběhu těchto misií navštívit a pozdravit i místní pány starosty, kteří si na nás našli čas. Novinkou těchto misií bylo i to, že jsme se vždy před večerním eucharistickým požehnáním pomodlili novénu k sv. Vincenci de Paul. Udělali jsme to proto, že v těchto dnech si připomínáme 2. výročí putování relikvie sv. Vincence po České republice. Musím poznamenat, že sám jsem pociťoval zvláštní vědomí jeho přítomnosti, když jsem se během modlitby díval na maličkou relikvii našeho zakladatele, kterou na lidové misie vždy nosíme. Pro menší děti byl připraven jeho životopis v obrazech, který si pomalu mohly vyskládat. Za účast na mši svaté dostaly samolepku a na závěr misií měly jeho životopis. Vnímal jsem a vnímám to jako milostivý čas, Bůh se dotkl mého srdce, ale podrobnosti si nechám pro sebe 😊 Děkuji panu faráři Jirkovi Putalovi za pozvání i ochotu při organizování lidových misií, zvlášť za vytváření společenství, které jsme mohli každý večer po programu sdílet. Děkuji členům farní rady i lidem, že plně využili tento čas a těším se na duchovní obnovu za rok. Ať je za všechno Bůh oslaven.