Cover image

Lidové misie – Šumice a Rudice

Jak evangelizovat, jak dělat lidové misie aby přinesly bohatší duchovní zážitek? Toto je otázka, která zaznívá v církvi v posledních letech. Tuto otázku si kladu i já. Mužů říct, že jeden z největších evangelizátorů v dějinách církve byl sv. František Asisský, který získal mnoho mužů i žen pro následování Ježíše. Síla jeho evangelizace nespočívala v kritice doby nebo lidí. František začal u sebe. A jeho příklad oslovuje do dnešních dnů. Jsem si jistý, že to není náhoda. Právě naopak
,vnímám to jako řízení Boží prozřetelnosti, že v posledních letech vždy byly misie na svátek sv. Františka. Výjimkou nebyl ani tento rok, kdy se konaly lidové misie ve farnosti Šumice a Rudice. Lidové misie začaly právě na svátek sv. Františka ,tedy 4. 10. a ukončili jsme je 13. 10. v den, kdy si připomínáme zjevení Panny Marie slunečního zázraku, který se během tohoto zjevení stal. Zázraku, který vidělo 70000 lidí. Farnost Šumice se nachází 5km od Uherského Brodu. Lidové misie začaly v pátek večer odevzdáním klíčů od farnosti a následně mší svatou. Po mši svaté následovala přednáška o Božím působení ve světě. Každý večer ve 20:00 nás zvony vybízely k společné modlitbě za farnost. V neděli jsme otevřeli lidové misie pro farnost Rudice. Misijní promluvy pro muže a ženy a setkání ministrantů, které jsme ukončili společnou cestou na kolotoče a atrakce v Uherském Brodě, protože v tento den tam byla velká růžencová pouť, která je známá v celém okolí. V pondělí jsme se modlili za mrtvé na hřbitovech v Šumicích a Rudicích a v úterý bylo pomazání nemocných a setkání seniorů na faře. V tento den nás navštívil P. Miroslav Vaľko CM, který měl přednášku o Hondurasu. Přijela i s. Kristýna Zachovalová DKL, která během misií navštěvovala nemocné a dělala
službu naslouchání a zároveň přípravy ke svaté zpovědi. Ve středu jsme měli posezení pro seniory v Rudicích. Večer patřil dětem a adoraci na způsob Taize. Pátek byl v očekávaní příjezdu seminaristů z Bratislavy, kteří měli během víkendu setkání bohoslovců z Čech a Slovenska na Velehradě. Přijeli i se svými představenými a zdrželi se až do neděle. I díky nim byla nedělní mše, která znamenala ukončení misií ,slavnostnější. Po mši jsme požehnali misijní kříž. Děkuji Bohu za tento čas, za milosti, které nám dával během misií a věřím, že přinesou své ovoce do budoucna. Děkuji panu faráři P. Janovi Lisowskému za přípravu a pomoc během misií. Chci poděkovat za pomoc i bohoslovci, který je v Šumicích na pastorační praxi ,Jurajovi i všem farníkům za to, že byli otevřeni
k naslouchání. Děkuji i mým spolupracovníkům, kteří přijeli během misií, ale i P. Františkovi Honíškovi CM, který mi pomáhal během celé doby misií. Ať je za všechno oslavený Bůh.
P. Ján Jakubovič CM