Cover image

Lidové misie – Hošťálková

Obrázek článku

Farnost Hošťálková se nachází v okrese Vsetín, v nádherném prostředí valašských hor. Lidové misie začaly 4. 9. 2020 vnesením misijního kříže do kostela. Lidové misie jsme otevírali společně já a P. František Honíšek CM. Na druhý den se misijní program rozšířil i o farnosti Pržno a Růžďka, ve kterých se misie konaly podle domluveného programu. Po mši v Pržně následovalo setkání s dětmi na místní faře. Podívali jsme se společně na film o sv. Vincenci a vysvětlili jsem si, že svatý, to není nějaký člověk, který je z „jiného světa,“ ale právě naopak světec to je ten, který zanechal stopu, dobrou stopu v dějinách lidstva. A poukázali jsme na čtyři body, které jsou nutné na cestě svatosti. Sobotní večer ukončil večer chval skupiny Adorare z Valašských Klobouků, večer chval probíhal v evangelickém kostele v Hošťálkové. V neděli 6. 9. v Pržně byla poutní mše svatá z titulu chrámu Narození Panny Marie. Matka Boží je ta, která nás učí, že Bůh má plán spásy pro každého jednoho z nás. Plán, který připravil ještě před naším narozením. V tento den probíhaly misijní promluvy pro muže a ženy, které byly povzbuzením k vykonání si generální svaté zpovědi. Neděli jsme ukončili filmem Chatrč a zamyšlením nad tímto filmem. Film se promítal v evangelickém kostele, ve kterém mají zařízení na promítání. Tak jsme i během misií mohli vytvářet společenství s našimi bratry a sestrami z evangelické církve. V pondělí odpoledne přijel za námi i o. Jozef Kudla CM, který měl přednášky o své misijní zkušenosti na Hondurasu. Tuto přednášku měl nejenom v kostelích, ale i v základní škole v Hošťálkové. Na pomoc přijela i sestra Jana Pavla Halčinová DKL, která navštěvovala nemocné a měla setkání s dětmi na faře v Pržně. Na závěr týdne nás přišli povzbudit mladí z farnosti Zašová, kteří v kostele v Hošťálkové měli hudební pásmo o životě sv. Zdislavy – paní na Lemberku. Misijní program v Hošťálkové a Pržně probíhal každý den odpoledne. V Růžďce v pondělí, středu a pátek dopoledne. Neděli jsme ukončili požehnáním misijního kříže a zároveň v tento den jsme slavili v Hošťálkové poutní mši svatou k uctění sv. kříže. Končili jsme misie pohledem na kříž. Ale nejenom jako na symbol utrpení, ale na symbol, který říká, že Bůh splatil dluhy za naše hříchy. Proto je nutné dívat se na kříž jako na nástroj spásy, na nástroj Boží lásky. Až tak Bůh miloval svět. (Jn 3,16). Ať je Bůh oslaven za všechno. Misie by se neuskutečnily, kdyby nás pan farář P. Jerzy Piotr Szwarc nepozval. Děkuji i jemu za pozvání, ale i za pomoc v přípravě misií. Chci ze srdce poděkovat farníkům z Hošťálkové, Pržna a Růžďky za jejich přijetí a srdečnou atmosféru, kterou během misií vytvářeli. Děkujeme i za pozvání k nim domů a společně prožité období během oběda. Chci jim poděkovat za jejich svědectví víry, které vydávají ve svém kraji.

P. Ján Jakubovič CM