Cover image

Lidové misie – farnost Březová u Uherského Brodu

Mnohokrát se stává, že věci, které jsou významné, jsou někde ukryté. I vesnice Březová se řadí k tomuto přísloví. Je to taková zvláštní obec, člověk by řekl, že je téměř na konci světa, ale přesto je známá nejen v české republice, ale dokonce za hranicemi Evropy. V této obci se nachází škola, která nese právě toto pojmenování: Škola na konci světa. Proč takový zvláštní název? Protože se jedná o školu, kde je možné se přihlásit a vyučování absolvovat ze svého domu za pomoci internetu. A tak tento způsob výuky pomáhá dětem lidí, kteří jsou vzdálení ze své vlasti, ale chtějí, aby jejich děti absolvovaly výuku právě v českém jazyce. I my s o. Pavlem Kavcem CM jsme přijeli dne 16. března do této vesnice, abychom pomohli ve vyučování pravdám víry, ale i pravdám, které se dotýkají našeho života. V ten den v této farnosti začaly lidové misie. Jejich program trval až do Květné neděle do 25. března 2018. Misie začaly v pátek večer přinesením misijního kříže do kostela. Tento kříž se nacházel na schodech presbytáře, dokud ho muži v pátek večer nevynesli z kostela a neumístili před kostel. Na místo, z kterého bude připomínat čas lidových misií, ale i upozorňovat abychom se nedali obrat o to, co jsme během misií zažili. Možná řečeno jinak: Nepropadli do rutiny života, ale žili svůj život s Bohem naplno. Misie jsou takovým Božím dotykem, věřím, že i pro lidi, ale můžu říct sám za sebe, že i pro misionáře. Člověk přijede do cizí farnosti a během misií se stává její součástí. Poznává lidi a co je ještě důležitější, poznává jejich životní příběhy. Poznává to, co je těší, ale nabízí i možnost, aby to, co je tíží, vypověděli, případně dali si svůj život s Bohem ve svátosti smíření do pořádku. Protože mnohokrát krát to co nás tíží, je právě ta naše temná minulost. I když je forma misií tradiční, můžu říct, že v každé farnosti je to netradiční resp. originální. Každý den jsme měli program pro jinou skupinu lidí – mladé, seniory, nemocné, manžele. Rád vzpomínám na setkání se seniory, kde po mši s vysluhováním svátostí pomazání nemocných byl radostný večer, tak jsme se i zasmáli a když lidi odcházeli, tak říkali, děkujeme, že to bylo takové lidské. Během misií jsme se účastnili i vikariátního setkání mládeže v Uherském Brodě. Misie se ukončily mší svatou a požehnáním misijního kříže na Květnou neděli. Závěrečnou mši svatou sloužil Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Děkuji Bohu za tento čas, farníkům za to, že se otevřeli a našli si čas na lidové misie a chtěl bych poděkovat i panu faráři o. Pavlu Vágnerovi za společenství, které s námi během misií vytvářel. Ať je za všechno Bůh pochválen. P. Ján Jakubovič CM