Cover image

Duchovní obnova se sv. Janem evangelistou – farnost Vlachovice

Hlavním posláním Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul je konat lidové misie, ale není to jediným posláním. Konáme duchovní cvičení, duchovní obnovy pro jednotlivé stavy, spravujeme farnosti, máme zahraniční misie, věnujeme se vězňům, formujeme duchovní rodinu sv. Vincenta atd. Proto jsem rádi odpověděli na prosbu pana faráře, pro nás dobře známého, protože v každé farnosti, kde působil, naši spolubratři konali lidové misie, pana faráře z Vlachovic vdp. Františka Cincialu a vyjeli jsme na Valašsko, které vždy přináší pohlazení na duši, zvláště v období, kdy všechno roste a zazelenává se. S touto farností nás spojuje čas prožití během lidových misií ale i obnovy po lidových misiích. S touto farností nás spojí vzácní lidé a jejich životní svědectví. Obnova trvala od 7.6. -12.6. 2022. Za vzor pro tuto obnovu jsme si vzali sv. Jana evangelistu. Cílem bylo, abychom otevřeli lidi pro jeho evangelium, nebo lépe řečeno, aby evangelium vtáhlo lidi do sebe. Ten mystický a nádherný způsob jakým Jan píše o Ježíši, postoj, když Jan se stává učedníkem, který proměňuje své myšlení a chce, abychom se nebáli měnit své myšlení spolu s Kristem a napojit se na Krista. Obnova měla svoji strukturu, každý den byla ráno mše, odpoledne pro děti a večer po mši byla přednáška a tichá adorace, která skončila požehnáním. Probírali jsme tato témata: Na počátku bylo Slovo. Kdo jsi? Hle beránek Boží! Co hledáte? Nemají víno! Já a Otec jedno jsme. Během obnovy bylo setkání dětí se s: Romanou Dvořákovou DKL z Mendryky, bylo setkání s biřmovanci, i příjemné posezení s farníky u večerního sobotního ohně. Mělo smysl konat obnovu netradičním způsobem? Je jasné, že obnova potřebuje ticho, potřebuje prostor být sám s Bohem a myšlenkami, které slyším. Nedokážu na to odpovědět, ale radost na tváři lidí mi dává vytušit, že má. To, co se do nich zaselo, zná jenom Bůh a stejně jenom on zná čas, kdy ta slova, která se v lidském srdci nacházejí, přinesou úrodu. Děkuji Bohu za tento krásný čas na Valašsku, o. Františkovi za pozvání, lidem za to, že si udělali čas pro slovo, které zaznívalo i o. Alojzi za čas, který strávil ve zpovědnici. Bože, ať ti je za všechno chvála.