Cover image

Duchovní obnova Moravany a Ořechov

Advent je obdobím očekávání. Každý něco čekáme: od Vánoc, od lidí i od Boha. Čekáme na něco, co překvapí a dá jiskru do našich životů. Jenže většinou ta jiskra moc brzo zhasne a člověk je nakonec znechucen z toho, že opět vložil svoji naději do něčeho, co nenaplňuje život. Vědomi si pomíjivosti lidských chvil začali jsme duchovní obnovu (já a pater Pavel Kavec), abychom pomohli prohloubit vztah s tím, který jediný může naplnit lidské srdce, a to natrvalo. A on chce. Chtěl to v životě své matky a chce to také v našem. Duchovní obnovu jsme začali pod ochranou Panny Marie v den svátku jejího neposkvrněného početí (8. 12. 2017). Prvním překvapením na duchovní obnově bylo oblečení ministrantů. Nejdříve jsem nevěděl, jestli jsou to ministranti, nebo řeholníci J. Každý měl albu bíle barvy a na ní škapulíř podle liturgického oblečení. Po slavnostní mši svaté byla přednáška o poslání ženy. Páteční den z rána patřil seniorům a nemocným, večer mládeži. Během večerní mše jsme obnovili svoji „závislost“ na Bohu, a to obnovou křestních slibů. Jsme si vědomi, že bez Boha nic nemůžeme udělat (porov. Jn 15,5). Po mši bylo setkání s mládeží na faře. Sobotní rorátní mši jsme prožili ve světle svíček a po společné snídani a zhlédnutí dokumentárního filmu o misii na Hondurasu jsme se rozešli, abychom se potkali na Cestě manželů (pobožnost pro manžele od Schönstattského hnutí). Následovala večerní mše svatá v kostele sv. Jiřího a po ní divadelní představení o zjevení Panny Marie sv. Kateřině Labouré. Sobotu jsme zakončili adorací na způsob Taizé a šli jsme domů. V neděli jsme se rozloučili ve farnosti Ořechov. Oficiální ukončení duchovní obnovy pak proběhlo ve farním kostele v Moravanech. Doufám, že jsme lidem pomohli pochopit, že nejvíce dokáže překvapit Bůh. On se stal člověkem, aby se nám podíval do očí a řekl: Jsem u Tebe. Děkujeme panu faráři za pozvání a lidem za přijetí. Vám všem, kteří nás duchovně doprovázíte, chci popřát požehnané vánoční svátky. Ať vás Bůh, který miluje člověka, překvapí a naplní svou milostí.

P. Ján Jakubovič, CM