Cover image

Děkujeme za misie v Bystrém v Orlických horách…

Obrázek článku

Farníci ze Sedloňova kráčeji v procesii ke truhláři, aby přinesli do kostela misijní kříž. Rok neznámy prp. po II. světové válce.

Minulost a současnost

Kdybych měl jednou větou vyjádřit své dojmy z lidových misií z Bystrého v Orlických horách, tak by to určitě byla slova písně: Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu říct je dík. Lidové misie jsme otevřeli v neděli 26. 3. 2017 slavnostní mší svatou a po ní byl poutní zájezd do Vambeřic v Polsku. Po neděli následovaly 3 dny osobních mod

liteb za misie. Od čtvrtka téměř každý den jsme měli přednášky na různá témata: např. Záhady nebo důkazy Boží?, Existuje život po životě?, Existoval vůbec Ježíš? a pod. Program probíhal nejenom ve farním kostele, ale i v přilehlých vesnicích: v Sedloňově, Ohnišově, Olešnici, Deštném, Dobřanech a Bačetíně. Pondělí 3. 4. byl den pro seniory. Po mši svaté s vysluhováním svátosti pomazání nemocných jsme se přesunuli do hospody U divočáka, kde byla společná večeře a přednáška s. Gabriely. Misie se nesly v duchu usmíření a to nejenom ve vztahu k Bohu či lidem, kteří jsou v kostele, ale i o usmíření v duchu ekumenizmu. Čas misií i čas půstu je obdobím, kdy se máme podívat do své minulosti a udělat nápravu, aby ta budoucnost mohla být jiná. Ve středu jsme se zúčastnili přednášky na téma: Poznávej Boží slovo od evangelického kazatele z Bystrého Mgr. Tomáše Cvejna. A v pátek jsme spolu s bratry evangelíky prošli „Cestu usmíření“, která byla zároveň prosbou za odpuštění všech nepravostí a křivd, které se odehrály v Orlických horách. Na závěr cesty smíření jsme navzájem poprosili o odpuštění. Na památku tohoto aktu daly obě církve společně udělat kámen, na kterém je nápis připomínající tuto událost. Tento kámen v nás připomíná událost z Bible, kdy se praotec Jakob vrací do zaslíbené země. Jeho tchán Lában, který ho pronásleduje a chce ho potrestat, poté co ho dohoní, zjistí, že Jakob mu neublížil – neokradl ho. Závěr příběhu končí překvapivě právě usmířením a na památku tohoto usmíření postaví na místě, kde se potkali, kámen, který má připomínat oběma stranám, že za ten kámen k sobě nepřekročí s hněvem. Pak zbytek večera patřil mladým. V sobotu se mládež spolu s našimi bohoslovci, kteří přijeli z Bratislavy, vydala na setkání s o. biskupem Janem Vokálem. Pro nás ostatní byla sobota dnem určeným hlavně manželům. Po „Cestě manželů“ v Rokoli následovala mše svatá s obnovením manželských slibů. Neděle byla poohlédnutím se za tím, co jsme prožili, abychom si mohli společně položit jednu důležitou otázku: Co dál, po misiích? Na závěr ještě byla mše svatá v 15:00 v Bačetíně s průvodem se živým oslem ze Sudína. V tuto neděli jsme si připomněli, že Kristus slavnostně vjel do Jeruzaléma, ale i to, že člověk nemůže vkládat svou naději do lidské slávy, protože ona brzo pomine. Jenom v Bohu je naše naději jistá. Děkujeme panu faráři Jendovi Barborkovi za pozvání a všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu misií za jejich pomoc. Děkuji za pomoc o. Pavlovi Kavcovi CM, sestře Gabriele Gorčákové DKL i bohoslovcům. I vám všem, kteří jste nás doprovázeli modlitbami. Ať náš život zpívá Bohu chválu za tak veliká dobrodiní. Nejbližší misie, které nebudu vést já, ale P: Pavol Noga CM a P. Ján Janček CM budou v našich farnostech Loštice a Moravičany. Prosíme, pamatujte na ně ve svých modlitbách.

P. Ján Jakubovič CM