Cover image

Obnova lidových misií – Újezd u Val. Klobouk

Vracet se do Újezdu, znamená vrátit se ve vzpomínkách k tomu co mi bylo těžké, ale i k vědomí, že Bůh nikdy neopouští. Proč? Den před začátkem lidových misií mi zemřela maminka, a tak jsem vnímal celý čas misií, že jsem poznačen touto ztrátou a těžko se mi motivovalo druhé pro duchovní život, když u mě nastala taková rána. Ale stejně musím říct, že jsem vnímal tento čas jako čas dvou matek, které dávají znamení. Ta jedna mi dala život, ta druhá mi darovala zázračnou medailku skrze sv. Kateřinu Laboure. Proč to takhle vnímám? Protože misie začínaly pohřbem mojí mámy a končily 27. 11., tedy v den vzpomínky na zjevení Panny Marie sv. Kateřině a to pověření, aby podle toho co vidí, dala udělat medailku. Tehdy Panna Maria řekla: „Kdo ji bude nosit s důvěrou, obsáhne velké milosti.“ Já osobně musím říct, že tato medaile mě doprovází skoro celý můj život od mých 14 let. Obnovu lidových misií jsme začali tři kněží: Já, P. Alojz Šeliga CM, P. František Honíšek CM a s. Kristína Zachovalo DKL. Protože jsme byli tři, byl program upraven tak, aby v každém kostelíku farnosti mohl být program ve stejnou dobu. Tak jsme se vždycky rozdělili a střídali se v Újezdě, Drnovicích a Slopném. Vnímal jsem, že lidé jsou rádi, že se obnova koná. Možná to bylo i tím, že jsme jaksi unaveni špatnými zprávami z televize ohledně covidu, či vláky na Ukrajině. Obnova misií začala 9.11. a trvala do neděle 13.11. 2022. Kázání, zpověď, přednášky, byly tradiční součástí programu obnovy. Dodali jsme však i setkání s ministranty a pak společný fotbal. Bylo hezké vnímat jejich radost z hry i života. V újezdské farnosti je hodně ministrantů, kéž by Bůh dal, aby někteří vstoupili na cestu kněžství. Netradičním v našem programu bylo i vystoupení mladých ze Zašové, kteří měli divadelní pásmo o životě sv. Vincenta de Paul – našeho zakladatele. Sestřička navštěvovala nemocné, zvlášť v zařízení pro seniory v Loučce. Strávila tam skoro celý den. Účastnila se i vyučování náboženství. V sobotu večer bylo setkání s biřmovanci a byl jsem povzbuzen vidět cca 30 mladých lidí, kteří se připravují na tuto svátost křesťanské dospělosti. Obnovu lidových misií jsme ukončili mši s rodičovským požehnáním. Navíc se úplný závěr obnovy konal v Drnovicích, kde byly hody k sv. Anežce, české patronce kostela. Po mši bylo krátké hudební doprovázení místní dechovkou. Děkuji o. Mons. Janu Můčkovi za pozvání, všem, kteří pomohli s přípravou obnovy a lidem za jejich svědectví života. Ať je Bůh všechno ve všech. P. Ján Jakubovič CM