Cover image

Obnova lidových misií – Pitín

Program na obnovu lidových misií – Pitín

 1. 9. – 22. 9. 2019

 

 Středa 18. 9. 2019
18:00 začátek u misijního kříže
 • modlitba za obnovu
 • vzývaní D. svatého
18:10 mše svatá
 • promluva na téma: Stvořený pro společenství
19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení
 • přednáška, kostel Pitín
Čtvrtek 19. 9. 2019
  8:00 modlitba s misionáři
  9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech
16:00 svatá zpověď – Pitín
 • během zpovídání bude tichá adorace
18:00 mše svatá – Pitín
 • promluva na téma: Pojďte ke mně všichni
19:00 přednáška pro ženy
16:00 svatá zpověď – Šanov
 • během zpovídání bude tichá adorace
18:00 mše svatá – Šanov
 • promluva na téma: Pojďte ke mně všichni
 • během mše pomazání nemocných
19:00 přednáška pro ženy
Pátek 20. 9. 2019
  8:00 modlitba s misionáři
  9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech
14:00 – setkání senioru
 16:00 Pojď si popovídat
možnost rozhovoru s misionářem
 • OU – zasedačka
16:00 svatá zpověď – Pitín
 • během zpovídání bude tichá adorace
18:00 mše svatá – Pitín
 • promluva téma: Proč byt věřícím?
 • obnova křestních slibů
19:00 přednáška pro muže
 • kostel Pitín
19:00 setkání kluku od 13 let
 • tělocvična ZS, sportovní oblečení
 
Sobota 21. 9. 2019
 7:00 zpověď – Hostětín
8:00 mše – Hostětín
 • během mše pomazání nemocných
10:00 – 12:00 Pojď si popovídat
možnost rozhovoru s misionářem – OU Pitín
13:00 setkání scholiček a dětí na Orelské chatě
15:00 Misijní program pro děti
16:00 mše svatá na Orelské chatě
17:00 opékání – orelská chata
18:30 Film Chatrč
 • OU Pitín
Neděle 22. 9. 2019
  8:15 mše svatá
 • během mše pomazání nemocných
  10:30 mše svatá
 • téma promluv: Jak rozvíjet vztah s Kristem?
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
 • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže