Cover image

Zamyšlení na Tři krále

Návštěva tří králů u Ježíšových jeslí vyznívá jako třešnička na dortu, která má dotvořit vánoční atmosféru. Jako by šlo o událost, která patří spíš do pohádky než do evangelia. Milý čtenáři, pokud máš takový postoj, prozrazuješ o sobě, že jsi povrchním člověkem. Zajisté, evangelistům nešlo o to, aby přesně popsali (kdo, kdy a jak) události okolo Ježíšova narození, ale jak to napsal evangelista Jan: toto je napsáno, abyste s vírou měli život v Ježíšově jménu (porov. Jn 20,31). Ve vyprávění o návštěvě tří králů, nebo lépe řečeno mudrců, se taky ukrývá touha po životě hledat odpovědi na otázky, které život přináší, ale i odvaha riskovat a dokonce připustit si omyl, že v hledání může člověk dojít v omyl.  Když hledá Boha podle svých představ, hledá ho v domě boháčů a králů. Tato část evangelia není jenom plná života a touhy po Bohu, dokonce ukazuje fáze a místa, resp. návod, jak Boha najít.

Prvním krokem k nalezení víry je ptát se. Nejlepší otázka zní, co je za tím? Co je to za hvězdu, která se najednou ukázala? A člověk začne hledat odpověď. Tím prvním rozměrem je zajisté stvořená příroda, kterou může pozorovat každý z nás. Apoštol Pavel napsal v listě církvi do Říma, že pohané nemají výmluvu, když říkají, že Boha nelze poznat, protože jeho věčné Božství lze od stvoření světa pozorovat (Řím 1,20). Člověk na to nepotřebuje žádnou vysokou školu, ale stačí jednoduchý selský mozek. Když něco neexistuje a teď to je, tak to jasně mluví o tom, že za tím někdo musí být. Jenomže člověk se bojí takto uvažovat. Pozorovat krásu přírody je nezbytným prvním krokem k získaní víry. Smutné je, že tady většina lidí končí. Nevydají se na cestu, která je přivede k tomu druhému kroku. Tím druhým místem na nalezení Boha a něčeho o něm je Bible. Mudrci se na cestě ztratili, ale kupodivu ještě i ten nevěřící král Herodes si dokázal poradit. Svolal kněze a farizeje a ptal se jich na Písmo svaté. Oni mu dali odpověď, že už 700 let existuje proroctví od Micheáše, které mluví o Betlému. Tady se klidně může použít přísloví, pod lampou je největší tma. Proč: Betlém byl od Jeruzaléma, v Ježíšově době vzdálen jenom cca. 7km. Dnes mají skoro spolu hranice. Tím třetím krokem k nalezení Boha je adorace. Až pak, když člověk poklekne, může říct, že Boha našel. Mudrci to dokázali. I když měli jiné představy o tom, kde se má narodit a jaký má být. Našli bezbranné dítě, a přesto významní lidé odložili svou velikost, moudrost, důležitost a poklekli. Přeji ti, milí čtenáři, aby ses nebál pokleknout před bezbrannou hostií, abys našel sílu odložit svou důležitost a klečel, hodiny klečel u Ježíše. Jenom tam zjistíš, že putovat za ním stojí za to.