Cover image

Zamyšlení na neděli Božího slova

(3. neděle v mezidobí)

Dnešní neděle nese přívlastek nebo pojmenování „Neděle Božího slova“. Toto pojmenování jí určil papež František před rokem. Tato neděle je jakýmsi pozváním, pomohl bych si slovy apoštola Pavla, pozváním k ohlašování bláznovské zvěsti evangelia (por. 1Kor 1,21), ale i důležitým zjištěním. Obrácení nenastane bez ohlašování. V nedělních čteních jsme mohli zachytit první zkušenost s kázáním u proroka Jonáše, ale i u samotného Ježíše Krista. Na začátku mandátu bývá jakási programová řeč. Tedy co chci konat a proč chci konat. Jednoduše řečeno, moje poslání tak jak ho vnímám já. Ježíšova programová řeč zní: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Každý z nás čteme Bibli nebo alespoň posloucháme její pasáže během mše svaté. Ale věříme jí? Slyšel jsem od jednoho kněze takovou zajímavou myšlenku: Bible nemá definici víry. Neříká, co znamená věřit, ale ukazuje osoby, které podle víry žili. Abrahám, Mojžíš, Jonáš, Panna Maria… Pak ten kněz pokračoval a řekl, chci vám nabídnout svoji definici víry: Věřit znamená uznat, že je to možné. Já bych k tomu dodal slovo aktualizace a chtěl bych udělat vzorec, nebo jakési schéma víry. Osoba – uznat, že je to možné – aktualizace. Na pochopení tohoto schématu si pomůžu jedním filmem. Jmenuje se Božský Evan. Muž, který kandiduje do senátu v USA, a je úspěšný, kandiduje s heslem: Změníme svět. Zjeví se mu Bůh a říká: Ty chceš změnit svět, tak postav archu, protože bude potopa. On bojuje s Bohem, ale nakonec se pustí do stavění archy. Všichni se mu posmívají, vysílá se to do celého světa, považují ho za blázna. Nepřijde však potopa světa, ale přetrhne se hráz a všichni kdo jsou v blízkosti archy se zachrání, protože na ni nastoupí. Chápeš, co tím chci říct? Věříme v Bibli, ale kdyby se Bůh zjevil mně nebo tobě a pověřil nás stavěním archy, nebo něčím jiným, šli bychom do toho? Za sebe musím říct, že bych s Bohem zajisté bojoval a tvrdil, že je to nesmysl. To, co by mě ničilo asi nejvíc by byl postoj: nechci se ztrapnit před ostatními. Ohlašování evangelia nebo žití podle evangelia v sobě obsahuje riziko „ztrapnění se“. Ježíš se nedívá na ztrapnění, ale jde proti všem a říká: Věřte evangeliu. Uznej, že je to možné. Uznej, že i pro tebe má Bůh odpověď. Uznej, že ne všechno, co ty považuješ za dobré, opravdu dobré je. Uznej, že štěstí může mít i jinou podobu, než si představuješ ty. Věř evangeliu. Milý čtenáři, věřím slovům Bible, a proto ti říkám, že archu už potřebovat nebudeme. Bůh přece slíbil, že už lidstvo takto nezničí (Gn 8,21), ale jsem si jistý, že i dnes budeme potřebovat osobu, která se nebojí žít podle slov Ježíše Krista. Ne jenom ve velkých událostech, ale o to víc ve všedních a o to víc ve chvílích, když to vypadá, že to nemá smysl. Aktualizuj, ukaž dnešnímu světu, že věříš slovům Páně a nebojíš se je uvádět do života.