Cover image

Program obnovy lidových misii – Nová Paka

Obrázek článku

Středa 23. 10. 2019

18:00 začátek u misijního kříže – Nová Paka – farní kostel

 • modlitba za obnovu
 • vzývaní D. svatého

18:10 mše svatá

 • promluva na téma: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška kostel

 

Čtvrtek 24. 10. 2019

8:00 modlitba s misionáři – Nová Paka

9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem
 • kaple na faře

16:00 svatá zpověď – Stará Paka

 • během zpovídání bude tichá adorace

17:00 mše svatá – Stará Paka

 • během mše pomazání nemocných
  • promluva na téma: Před čím v živote utíkám?

17:45 Růženec a síla této modlitby

 • přednáška o růženci – Stará paka

16:30 svatá zpověď – Nová Paka

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá – Nová Paka

 • promluva na téma: Pojďte ke mně všichni

19:00 Povolána k mateřství

 • přednáška pro ženy a dívky – Nová Paka

 

Pátek 25. 10. 2019

8:00 svatá zpověď

9:00 mše svatá s pomazáním nemocných

 • Nová Paka – farní kostel
 • promluva na téma: Utrpení z pohledu Boha

10:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech

16:00 svatá zpověď

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá

 • promluva na téma: Proč byt věřícím?
 • obnova křestních slibů

19:00 Povolán k otcovství

 • přednáška pro muže a kluky

 

Sobota 26. 10. 2019

8:00 svatá zpověď – Olešnice

9:00 mše svatá s pomazáním nemocných – Levinská Olešnice

 • promluva na téma: Skrz Marii k Ježíši

10:00 Setkání ministrantů

 • fara

14:30 Karneval svatých – pro všechny děti

 • kostým, atribut a představený světce je povinné

17:00 mše svatá za účastí dětí – Nová Paka

 • téma promluvy: Svatý = přítel Boží a můj

18:30 Film Chatrč

 • skautská klubovna

 

 

Neděle 27. 10. 2019

7:30 mše svatá – Stará Paka

9:00 mše svatá

 • Nová Paka – klášterní kostel
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

10:45 mše svatá – Levinská Olešnice

 • téma promluv: Jak rozvíjet vztah s Kristem?