Cover image

Program obnovy lidových misií – Hošťálková

Středa 8. 9. 2021 – Den otevření obnovy
18:00 začátek obnovy u misijního kříže – Pržno

18:10 mše svatá – Pržno

  • téma promluvy: Maria vyvolená Bohem

19:10 Vincentínské dary z nebe /přednáška, kostel/
20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*

18:00 začátek obnovy u misijního kříže – Hošťalková
18:10 mše svatá – Hošťálková
•téma promluvy: Bůh má plán i s TEBOU
19:00 Vincentínské dary z nebe /přednáška, kostel/
20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*

Čtvrtek 9. 9. 2021 – Den Eucharistie
8:00 sv. zpověď i během mše

8:30 mše svatá – Růžďka
•téma promluvy: Bůh, který se stal slabým

9:30 Eucharistické zázraky – Růžďka /přednáška, kostel/
16:30 sv. zpověď– Pržno

18:00 mše svatá – Pržno

•téma promluvy: Nežiji ze sebe, ale z Krista

19:00 adorace

•během adorace bude pobožnost Cesta světla

20:00 požehnání pro celou farnost*

16:30 sv. zpověď – Hošťálková

18:00 mše svatá – Hošťálková
 •Téma promluvy: Církev žije z eucharistie

19:00 adorace

•během adorace bude pobožnost Cesta světla

20:00 požehnání pro celou farnost*

Pátek 10. 9. 2021 – Den se sv. Josefem

8:00 sv. zpověď i během mše – Růžďka

8:30 mše svatá – Růžďka
•Téma promluvy: Sv. Josef, pomocník v složitých situacích

9:30 Co je mše svatá? – Růžďka

  • krátké video podle vidění Cataliny Rivas

16:30 sv. zpověď– Pržno

18:00 mše svatá spojená s otcovským požehnáním dětí – Pržno

•téma promluvy: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna

19:00 Povolání k otcovství – kostel Pržno
• přednáška pro muže a kluky

20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*

20:10 – 22:00 Nikodémova noc

• možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

16:30 sv. zpověď – Hošťálková

18:00 mše svatá spojená s otcovským požehnáním dětí – Hošťálková
•téma promluvy: Sv. Josef, ochránce vykupitele
19:00 Povolání k otcovství – kostel Hošťálková
• přednáška pro muže a kluky

20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*
20:10 – 22:00 Nikodémova noc

• možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

Sobota 11. 9. 2021 – Dej Bohu něco navíc

8:00 sv. zpověď i během mše – Růžďka

8:30 mše sv. pro seniory – Růžďka
•Téma promluvy: Maria – tichá, ale přítomná

10:00 setkání ministrantů s misionáři – fara Hošťálková

16:30 sv. zpověď – Pržno

18:00 mše svatá – Pržno

•téma promluvy: Vím komu jsem uvěřil?

19:00 Povolání k mateřství – kostel Hošťálková
•přednáška pro ženy a dívky
20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*

15:00 mše svatá pro děti z celé farnosti – Hošťálková

•Téma promluvy: Proč nehřešit?

  • po mši setkání s dětmi

17:00 sv. zpověď – Hošťálková

18:00 mše svatá – Hošťálková
•téma promluvy: Stvořený pro společenství
19:00 Povolání k mateřství – kostel Hošťálková
•přednáška pro ženy a dívky
20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost*

20:10 setkání mládeže na faře Hošťálková

  • za hezkého počasí u ohně

Neděle – 12. 9. 2021

  7:10 mše svatá – Růžďka

  8:45 mše svatá – Pržno

10:30 mše svatá – Hošťálková

•Téma promluv: Maria milována Bohem

•slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

*u zvonění zvonů se společně doma pomodlit Otčenáš, Zdrávas Mária, Sláva Otci a přijmout eucharistické požehnání z kostela