Cover image

Program obnovy lidových misií – farnost Nová Hradečná

Středa 19. 10. 2022 – otevření obnovy

Nová Hradečná

18:00 začátek u misijního kříže
18:10 mše svatá

•promluva: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínské dary z nebe anebo
problém zjevení – přednáška kostel

Libina
18:00 začátek u kříže před kostelem
18:10 mše svatá
•  promluva na téma: Nebe je o společenství
19:00 Vincentínske dary z nebe anebo
problém zjevení – přednáška kostel

Čtvrtek 20. 10. 2022 – svátosti dávají život

                     Nová Hradečná

  7:30 sv. zpověď i během mše
  8:00 mše svatá
•  promluva na téma: Svátosti – cesta k svatosti
•  obnova křestních slibů
——————————————————–
                            Oskava
17:00 sv. zpověď
18:00 mše svatá
•  promluva na téma: Svátosti – cesta k svatosti
•  obnova křestních slibů
19:00 Vincentínské dary – přednáška, kostel
——————————————————–
                        Troubelice
17:00 sv. zpověď
18:00 mše svatá
•  promluva: Proč potřebuji svátost biřmování?

•  obnova křestních slibů

19:00 Povolána k mateřství
•  přednáška pro ženy a dívky z celé farnosti

Pátek 21. 10. 2022 den se sv. Josefem

                           Troubelice

7:30 sv. zpověď i během mše
  8:00 mše svatá

•  promluva na téma: Sv. Josef, ochránce v nouzi

——————————————————

                             Libina

17:00 sv. zpověď

18:00 mše svatá

·promluva: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna

19:00 Stromy v rajské zahradě

•  přednáška

——————————————————-

                         Nová Hradečná

17:00 sv. zpověď

18:00 mše svatá

·promluva: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna

18:45 Povolán k otcovství

·přednáška pro muže a kluky z celé farnosti

19:30 Film s myšlenkou – fara

Sobota 22. 10. 2022 – Maria – matka zrozená u kříže

                                  Oskava

 7:30 sv. zpověď i během mše
 8:00 mše svatá

•  promluva na téma: Svátosti – cesta k svatosti

———————————————————

                            Nová Hradečná

10:00 setkání ministrantů – fara

16:30  setkání s mládeží – fara

—————————————————————

                             Troubelice

17:00 sv. zpověď
18:00 mše svatá

•  promluva na téma: Jsem součástí Božího plánu stejně jako Panna Maria

19:00 Pojď, Ježíš volá i TEBE

•  adorace mládežnickým způsobem

19:00 – 21:00 Nikodémová noc

• možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

  Neděle 23. 10. 2022 den požehnání

  7:50 mše s rodičovským požehnáním dětí – Nová Hradečná

  9:30 mše s rodičovským požehnáním dětí – Libina

11:00 mše s rodičovským požehnáním dětí – Oskava

·slavnostní Te Deum a ukončení obnovy