Cover image

Program na obnovu misií – Šumice a Rudice

Obnova

Středa 2. 11. 2022

Rudice

18:00 začátek u misijního kříže

 • modlitba za obnovu
 • vzývaní D. svatého

18:10 mše svatá

 • promluva na téma: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, kostel

Šumice

18:00 začátek u misijního kříže

 • modlitba za obnovu
 • vzývaní D. svatého

18:10 mše svatá

 • promluva na téma: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, kostel

Čtvrtek 3. 11. 2022

Rudice

17:00 – 17:50 svatá zpověď

18:00 mše svatá s udělováním sv. pomazání nemocných

 • promluva na téma: Bděte se mnou! – Jano

19:00 Povolání k mateřství – kostel

 • přednáška pro ženy a dívky

Šumice

15:00 mše svatá pro děti

 • po mši program pro děti v past. centru

17:00 – 17:50 svatá zpověď

18:00 mše svatá

 • promluva na téma: Bděte se mnou! – Jano

19:00 Povolání k mateřství – kostel

 • přednáška pro ženy a dívky

Pátek 4. 11. 2022

Rudice

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá

19:00 pobožnost na hřbitově

Šumice

8:30 svatá zpověď

9:00 mše svatá s udělováním sv. pomazání nemocných

 • po mši snídaně se seniory v past. Centru

15:00 mše svatá pro děti

 • po mši program pro děti v past. centru

17:00 svatá zpověď

18:00 mše svatá

 • promluva na téma: Srdce, které je otevřené

19:00 pobožnost na hřbitově

20:00 – 21:30 Nikodemová noc – možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

Sobota 5. 11. 2022

Rudice

7:00 svatá zpověď

7:30 mše svatá

 • promluva na téma: Maria, tichá ale přítomná

8:00 – 8:30 úvaha nad filmem „cirkus buterfly“

 • kostel

Šumice

7:00 svatá zpověď

7:30 mše svatá

 • promluva na téma: Mše z pohledu nebe

10:00 setkání ministrantu z obou farností

 • pastorační centrum

16:00 svatá zpověď

16:30 úvaha nad filmem „cirkus buterfly“

 • kostel

17:00 mše svatá

 • promluva na téma: Smím tě nazývat Otče

18:00 Povolání k otcovství

 • přednáška pro muže a kluky – kostel

19:00 setkání s mládeži

 • pastorační centrum

Neděle 6. 11. 2022

   7:30 mše svatá – Šumice

   9:00 mše s rodičovským požehnáním dětí – Rudice

10:30 mše s rodičovským požehnáním dětí – Šumice

 •  průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže