Cover image

Program lidových misií – Zábřeh

Pátek 2. 10. – Den otevření misií

17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

20:00 adorace a požehnání *

Sobota 3. 10.  – Pojď k oltáři…

7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?

7:45 – 8:00 prezentace zázračné medaile

 • kostel sv. Bartoloměje

15:00 – 16:00 Povolání k manželství

 • kostel sv. Barbora
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

17:30 mše svatá – kostel sv. Barbory

 • téma promluvy: Vztah = důvěra

18:45 večer pro mladé

 • na Devítce***

20:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 4. 10. – Den milosrdenství

7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

8:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

9:30 – 10:30 misijní promluva pro muže

 • kostel sv. Bartoloměje

15:30 – 16:30 misijní promluva pro ženy

 • kostel sv. Bartoloměje

15:30 – 16:30 setkání starších ministrantů

 • na Devítce***

17:45 Tam a zpět

 • video svědectví života
 • kostel sv. Bartoloměje

18:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma nedělních promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

20:00   adorace a požehnání*

 

Pondělí 5. 10. – Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Řím 8,24

8:25 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

9:25 mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných

 • téma promluvy: Jaká je má mise?
 • kostel sv. Bartoloměje
 • po mši svaté posezení se seniory na Devítce***

16:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Zábřeh

17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Může smrt obohatit?

18:30 film „Chatrč“

 • kino Retro
 • vstupné dobrovolné

20:00 adorace a požehnání*

 

 

Úterý 6. 10. – Hospodin je můj pastýř…

7:30 svatá zpověď – kostel sv. Barbory

8:00 mše svatá – kostel sv. Barbory

 • téma promluvy: Svědectví života

9:30 přednáška pro maminky

 • Hnízdo

15:00 – 16:30 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • Hnízdo

16:00 svatá zpověď – kostel sv. Barbory

 • během zpovídání bude tichá adorace

17:30 mše svatá – kostel sv. Barbory

 • téma promluvy: Proč trpím?

18:30 Misijní zkušenost z Hondurasu

 • přednáška P. Jozef Kudla CM
 • kostel sv. Barbory

20:00 adorace a požehnání*

 

Středa 7. 10.  – Slovo se stalo tělem…

 8:25 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

9:25 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Pokora – překvapující Boží vlastnost

9:30 návštěva nemocných**

9:30 – 17:30 celodenní adorace

16:00 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Bůh nám dává sebe

18:30 – 20:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

 • během adorace je možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem

20:00 adorace a požehnání*

 

Čtvrtek 8. 10. – Když nebudete jako děti…

7:30 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

8:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

9:30 návštěva nemocných**

15:00 – 16:30 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • Hnízdo

16:30 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

16:30 setkání děti – na Devítce***

17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • promluva zaměřená pro děti
 • téma promluvy: Malý princ

18:30 Existuji důkazy o Božím jednání?

 • přednáška P. Ján Jakubovič CM
 • na Devítce***

20:00 adorace a požehnání*

 

 

Pátek 9. 10. – Den modliteb za ty, kdo nám ublížili

6:30 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Když neodpustíte…

9:30 návštěva nemocných**

16:00 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku

18:45 S rozumem na předmanželský sex

 • přednáška MUDr. Jozef Hambálek
 • na Devítce***

20:00 adorace a požehnání*

 

Sobota 10. 10. – Den manželů

6:30 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje

 • téma promluvy: Maria, královna rodin

8:00 setkání mladších ministrantů

 • fara

16:00 svatá zpověď – kostel sv. Bartoloměje

16:30 Cesta manželů

 • kostel sv. Bartoloměje

17:30 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluvy: Naplňte nádoby
 • kostel sv. Bartoloměje

19:00 Večer chval se skupinou Adorare z Valašských Klobouků

 • kostel sv. Barbory
 • 20:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 11. 10. – Jděte a získávejte učedníky…

 • 7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje
 • 8:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje
 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2020
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši svaté agapé u kostela