Cover image

Program lidových misií – Vsetín

Pátek 25. 3. 2022

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • vnesení misijního kříže do kostela
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Slovo se stalo tělem

19:00 začátek novény k sv. Vincenci de Paul

20:00 adorace a požehnání *

20:15 film Chatrč – fara

Sobota 26. 3. 2022

  6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Čemu nás učí Loretánské litanie?

14:30 program pro děti – fara Vsetín

15:30 mše svatá pro děti – kostel Vsetín

16:30 Povolání k manželství I.

 • přednáška, kostel Vsetín
 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let

18:30 večer chvál se skupinou Adorare z Valašských Klobouků – kostel Vsetín

20:00 adorace a požehnání*

Neděle 27. 3. 2022

  7:00 mše svatá – kostel Vsetín

  8:00 misijní promluva pro ženy

  8:15 mše svatá – kostel Liptál

  8:00 misijní promluva pro všechny – kostel Liptál

  9:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

  9:30 mše svatá – kostel Vsetín

10:30 – 11:30 misijní promluva pro muže

14:30 – 15:30 setkání starších ministrantů – fara

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

19:00 film Chatrč – past. centrum

20:00 adorace a požehnání*

 • téma nedělních promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

Pondělí 28. 3. 2022

  6:30 zpověď i během mše

  7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Co je to nebe?
 • mše bude obětovaná za vaše zemřelé (přineste si fotku toho za koho chcete mši obětovat)

  9:30 návštěva nemocných**

15:30 mše pro děti – kostel Vsetín

 • po mši program pro děti

17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Vsetín

18:00 – 20:00 zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit
 • mše bude obětovaná za vaše zemřelé (přineste si fotku toho za koho chcete mši obětovat)

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel Vsetín

20:00 adorace a požehnání*

Úterý 29. 3. 2022

 6:30 zpověď i během mše

 7:00 mše s udělováním svátosti                          nemocných – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Stáří – čas na svědectví

 8:00 společná snídaně se seniory

 9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • Masarykova veřejná knihovna

15:30 mše svatá pro děti – kostel Vsetín

 • po mši program pro děti

17:30 – 20:00 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše s udělováním svátosti                          nemocných – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Proč trpím?

19:00 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista

 • přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“- hřbitovní kaple

20:00 adorace a požehnání*

Středa 30. 3. 2022

 6:30 zpověď i během mše

 7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Jak milovat Boha?

  9:30 návštěva nemocných**

15:30 mše svatá pro děti – kostel Vsetín

 • po mši program pro děti

16:00 svatá zpověď i během mše – kostel Liptál

17:00 mše svatá – kostel Liptál

 • téma promluvy: Čerpám sílu od Ježíše

18:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel Liptál

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Nač je nám církev?

19:00 – 22:00 Nikodémova noc

 • noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi
 • Nikodémova noc začne přednáškou na téma:

O putování mysli k Bohu

20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 31. 3. 2022

6:30 zpověď i během mše

7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života

 9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • Masarykova veřejná knihovna

15:30 mše svatá pro děti – kostel Vsetín

 • po mši Zjevení Panny Marie na rue de Bac

17:30 – 20:00 svatá zpověď – kostel Vsetín

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Nač je nám církev?

19:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

20:00 adorace a požehnání*

Pátek 1. 4. 2022

   6:30 zpověď i během mše

  7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Odpustím, ale nezapomenu
 • přinést si zelenou větvičku

  8:00 – 18:00 celodenní adorace

  9:30 návštěva nemocných**

17:30 – 19:00 svatá zpověď – kostel

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

 • přinést si svíčku
 • za hezkého počasí v Panské zahradě

20:00 adorace a požehnání*

       Sobota 2. 4. 2022

 6:30 zpověď i během mše

 7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Celý tvůj Maria

10:00 setkání mladších ministrantů – fara

14:30 společná zpověď pro děti

15:30 mše svatá pro děti – kostel Vsetín

 • po mši vyhodnocení aktivity pro děti Lidové misie se sv. Vincentem

16:00 Povolání k manželství II. nebo

     manželství za dveřmi ložnice

 • fara Vsetín
 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let

17:00 – 20:00 svatá zpověď – kostel Vsetín

16:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:00 mše svatá s obnovou manželských slibů – kostel Vsetín

 • téma promluvy: Naplňte nádoby

18:20 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • přednáška, kostel Vsetín

19:30 večer pro mladé – fara

20:00 adorace a požehnání*

Neděle 3. 4. 2022

 7:00 mše svatá – kostel Vsetín

 8:00 svatá zpověď – kostel Liptál   

 8:15 mše svatá – kostel Liptál

 9:30 mše svatá – kostel Vsetín

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný

za církev