Cover image

Program lidových misií v Bystrém v Orlických horách

„Ať Duch svatý zapálí srdce obyvatel Orlických hor láskou k Ježíši Kristu“

 

Neděle 26. 3. – Den misií – Bystré a poutní výlet do Vambeřic

9:00     mše svatá – slavnostní otevření misií

 • přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
 • symbolické odevzdání farnosti
 • po mši pohoštění na faře

11:00   odjezd autobusu na poutní výlet do Vambeřic (Polsko). Přihlášky u P. Jana Barborky na tel. 732 268 631)

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Pondělí – středa – dny osobních modliteb a obětí za misie

 

Čtvrtek 30. 3. – Den s Ježíšem

15:30 přátelské posezení (Sedloňov OU)

 • téma: Záhady, nebo důkazy Boží?

17:00   mše svatá (Sedloňov)

 • tělocvična na OU
 • promluva: Kdo je Ježíš?

18:30   přátelské posezení (Bačetín OU)

 • téma setkání: Existoval vůbec Ježíš?

21:00   krátká adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Pátek 31. 3. – Den mládeže – Bystré

 8:00    modlitba s misionáři (kostel)

16:30   křížová cesta (kostel)

17:00   mše svatá (kostel)

 • promluva: Kříž – symbol utrpení?

18:00   setkání s biřmovanci a mládeží (fara)

20:00   adorace na způsob modlitby francouzského Taizé (kostel)

21:00   modlitba a požehnání (kostel)*

 

Sobota 1. 4. – Den s Marií – Bystré

9:00     mše svatá (kostel)

 • promluva: Maria – první učednice

9:45     škola modlitby (kostel)

10:00   Povolání k manželství I. (fara)

 • pro manžele a snoubence

18:30   Je Bůh mrtev? (fara)

 • film pro mladé i dřív narozené J

21:00    adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Neděle 2. 4. – Den odpuštění

9:00     mše svatá (kostel Bystré)

 • promluva: Odpouštějte si navzájem

11:00   mše svatá (kostel Dobřany)

 • promluva: I já potřebuji odpuštění

15:00  misijní promluva pro ženy (fara Bystré)

16:30  misijní promluva pro muže (fara Bystré)

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Pondělí 3. 4. – Den seniorů – Bystré

8:00     modlitba s misionáři (kostel)

10:00   návštěva nemocných (s. Gabriela DKL)

16:00   příležitost ke svátosti smíření (kostel)

17:00   mše s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel)

 • promluva: Stáří – čas na svědectví

18:00   radostné posezení pro seniory

 • Bystré v Hospodě u Divočáka
 • téma: Stárnutí s humorem.
 • Nabízíme možnost dopravy tam i zpět! (přihlášky u P. Jana Barborky na tel. 732 268 631)

21:00 adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Úterý 4. 4. – Den vzpomínky – Bystré

8:00     modlitba s misionáři (kostel)

10:00   návštěva nemocných (s. Gabriela DKL)

16:30   Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Bystré

17:00   mše svatá (kostel)

 • promluva: Může mě má smrt obohatit?

18:00   téma: Záhady, nebo důkazy Boží?

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Ohnišov a Olešnice

16:30   sv. zpověď (kostel Ohnišov)

17:00   mše svatá (kostel Ohnišov)

 • promluva: Stvořeni pro věčnost

18:30   přátelské posezení v Olešnici

 • v obecní knihovně
 • téma: Existuje život po životě?

 

Středa 5. 4. – Den se sv. Vincencem – Bystré

7:00     příležitost ke svátosti smíření (kostel)

8:00     modlitba s misionáři (kostel)

10:00   návštěva nemocných (s. Gabriela DKL)

16:00   příležitost ke svátosti smíření (kostel)

16:30   růženec se sv. Vincencem de Paul

17:00   mše svatá (kostel)

 • promluva: Bůh, který naplňuje

18:30   přednáška Mgr. Tomáše Cvejna (kazatel Církve bratrské v Bystrém)

 • téma: Poznávej Boží slovo
 • (Centrum Elada Bystré)

21:00 adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Deštné v Orlických horách

14:00   přátelské posezení na Diecézním centru života mládeže Vesmír

 • téma: Obdivuhodné svědectví života

16:00   sv. zpověď (kostel Deštné)

16:30   mše svatá (kostel Deštné)

 • promluva: Krize, která dala život

 

Čtvrtek 6. 4. – Den eucharistie – Bystré

7:00     příležitost ke svátosti smíření (kostel)

8:00     modlitba s misionáři

8:00     celodenní adorace za misie

10:00   vysluhování svátosti nemocných

16:00   příležitost ke svátosti smíření (kostel)

16:30   růženec (kostel)

17:00   mše svatá (kostel)

 • promluva: Eucharistie – chléb života

18:00   Nikodémova noc (kostel)

 • příležitost ke svátosti smíření, nebo na osobní rozhovory

18:00   Obdivuhodné svědectví života (kostel)

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Olešnice a Ohnišov

16:30   svátost smíření (kostel Olešnice)

17:00   mše svatá (kostel Olešnice)

 • promluva: Staň se eucharistií

18:30   přátelské posezení (Ohnišov OU)

 • téma: Záhady, nebo důkazy Boží?

 

Pátek 7. 4. – Den dětí – Bystré

7:00     příležitost ke svátosti smíření (kostel)

8:00     modlitba s misionáři (kostel)

10:00   vysluhování svátosti nemocných

16:00   příležitost ke svátosti smíření (kostel)

16:00   setkáni děti na faře

17:00   mše svatá pro děti (kostel)

 • promluva: Povolání pro tvořivost

18:00   „Cesta smíření“ – sraz u poutního domu  ENGEDI

 • za odprošení nepravostí v Orl. horách a s prosbou o Boží požehnání pro naše obce

19:30   setkání mládeže s bohoslovci (fara)

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Dobřany

16:00   přátelské posezení (Sokolovna v Dobřanech)

 • téma: Vděčnost v životě

 

Sobota 8. 4. – Den manželů – Bystré

8:00    modlitba s misionáři (kostel)

9:00      diecézní setkání mládeže

 • Filharmonie – Hradec Králové

10:00   Povolání k manželství II. (fara)

 • pro manžele a snoubence

14:00   „Cesta manželů“ – nejen pro manžele (Poutní místo Rokole, setkání u pramene)

 • vhodné pro všechny, kteří žijí nebo žili v manželství (procházka lesem s meditací)

16:00   příležitost ke svátosti smíření (kostel)

16:30   modlitba růžence

17:00   mše s obnovou manželských slibů (kostel)

 • promluva: Manželství školou lásky

18:00   prezentace zázračné medaile (kostel)

19:00   večer pro děti a mladé (fara)

21:00   adorace a požehnání (kostel Bystré)*

 

Neděle 9. 4. – Květná neděle – Bystré

9:00     mše svatá (kostel Bystré)

 • promluva: Kdo mi dává hodnotu?
 • požehnání misijního kříže 2017
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • společná snídaně – křesťanské agapé (fara v Bystrém)

 

Bačetín

15:00   mše v Bačetíně  s průvodem ze Sudína (s živým oslem) a zakončení misií

 

Zvonění zvonů:

Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:10 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den buď v modlitbě sám, nebo s druhými.

 

** Pro staré a nemocné lidi v jejich domácnosti platí pro všechny obce, ve kterých budou lidové misie probíhat.

 

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky – P. Ján: 604 296 423