Cover image

Program lidových misií – farnost Újezd u Valašských Klobouků

Pátek 19. 11. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel Újezd

 • symbolické otevření misie pro celou farnost
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Bůh stačí?

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Sobota 20. 11. 2021

Újezd

  8:00 mše svatá

  9:00 setkání ministrantů z celé farnosti – fara

11:00 setkání malé scholy s misionáři – fara

19:00 setkání velké scholy s misionáři – fara

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

17:00 mše svatá – kostel

18:00 – 19:00 misijní promluva pro muže – kostel

Slopné

15:30 mše pro děti z celé farnosti – kostel

 • po mši program pro děti v kostele

 

Neděle 21. 11. 2021

Újezd

  7:00 mše svatá

  9:40 mše svatá

10:40-11:40 misijní promluva pro muže – kostel

14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy – kostel

18:00 film: Plavat proti proudu

 • Loučka – sála

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

11:00 mše svatá

20:00 pozvání k modlitbě a požehnání*

Slopné

  8:15 mše svatá

  9:15 – 10:15 misijní promluva pro muže – kostel

15:00 – 16:00 misijní promluva pro ženy – kostel

 • téma promluv: Hřích znamená smrt

Pondělí 22. 11. 2021

Újezd

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

15:30 mše pro děti z celé farnosti

 • po mši program pro děti – fara

17:00 pobožnost na hřbitově

18:00 mše svatá – kostel**

19:00 zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška – kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

17:00 Pobožnost na hřbitově

17:30 mše svatá – kostel**

18:30 – 19:30 misijní promluva pro ženy – kostel

Slopné

18:00 mše svatá – kostel**

19:00 úvahy o Kristově Božství

přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – kostel

20:10 setkání mládeže nad Božím slovem – kostel

 • téma promluv: Věřím v život po smrti

Úterý 23. 11. 2021

Újezd

 7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných pro celou farnost – kostel

  9:00 společná snídaně se seniory v sále kulturního domu

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • přednáška, kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

18:30 Mlčí nebo mluví Bůh? – přednáška, kostel

19:30 – 21:00 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (2 kněží)

20:10 setkání mládeže nad Božím slovem – kostel

Slopné

15:30 společná sv. zpověď pro děti

16:30 mše pro děti z celé farnosti

17:30 zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel

18:00 setkání všech společenství ve farnosti

 • kostel
 • téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 24. 11. 2021

Újezd

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:30 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (3 kněží)

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

20:10 setkání mládeže nad Božím slovem – kostel

Drnovice

16:30 mše pro děti z celé farnosti

 • po mši program pro děti

17:30 zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel

Slopné

16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

18:30 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista

přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – přednáška, kostel

 • téma promluv: Co je můj problém?

Čtvrtek 25. 11. 2021

Újezd

 7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá

  9:00 – 16:30 celodenní adorace – kostel

15:30 společná sv. zpověď pro děti

16:30 mše pro děti

 • po mši adorace za účastí dětí

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

10:00 – 17:30 celodenní adorace

16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

18:30 – 19:15 adorace na způsob Taize

Slopné

10:00 – 17:30 celodenní adorace – kostel

16:30 -17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

18:30 – 19:15 adorace na způsob Taize

19:30 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru (2 kněží)

20:10 setkání mládeže nad Božím slovem – kostel

 • Téma promluv: Čerpám silu z eucharistie
 • adorace bude ukončená individuálním požehnáním

Pátek 26. 11. 2021

Újezd

 16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

19:00 křížová cesta pro celou farnost za odprošení všech nepravosti v celé farnosti (Vysoké Pole, za příznivého počasí se půjde do přírody)

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Drnovice

16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

Slopné

 16:30 – 17:20 sv. zpověď

17:30 mše svatá – kostel

 • téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění
 • na mši si přineste zelenou větvičku

       Sobota 27. 11. 2021

Újezd

 16:00 přednáška manželů z ligy pár párů /fara/

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

20:10 večer pro mladé ze všech farností – fara

Drnovice

14:30 společná sv. zpověď pro děti

15:30 mše svatá pro děti

 • po mši program pro děti

Slopné

  7:30   sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá

  9:30 setkání ministrantu z celé farnosti – kostel

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluv: Naplňte nádoby

Neděle 28. 11. 2021

  7:00 mše svatá – Újezd

  8:15 mše svatá – Slopné

  9:40 mše svatá – Újezd

11:00 mše svatá – Drnovice

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2021
 • odevzdání dekretu o ukončení misií