Cover image

Program lidových misií – Šumice a Rudice

Pátek 4. 10. – Den otevření misií
18:00 mše svatá – kostel Šumice
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:15 Existoval vůbec Ježíš?
 • přednáška v past. centru
20:00 adorace a požehnání *
Sobota 5. 10. – Pojď k oltáři…
7:30 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
7:45 prezentace zázračné medaile
 • kostel Šumice
16:00 – 17:00 Povolání k manželství I.
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
 • kostel Šumice
18:00 Chatrč
 • film pro všechny
 • pastorační centrum Šumice
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 6. 10. – Den milosrdenství
 7:30 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Hřích – aspekt, který ničí lásku
9:45 Tam a zpět.
 • video – svědectví života – kostel Šumice
10:00 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Hřích – aspekt, který ničí lásku
11:00 – 12:00 misijní promluva pro muže
 • kostel Šumice
14:00 setkání ministrantů
 • pastorační centrum Šumice
20:00 adorace a požehnání*
—————————————————–
 9:00 mše svatá – kostel Rudice
 • vnesení misijního kříže do kostela
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • téma promluvy: Hřích a jeho ovoce
10:00 misijní promluva pro muže – kostel Rudice
14:00 misijní promluva pro ženy – kostel Rudice
20:00 adorace a požehnání*
 
Pondělí 7. 10. – Já jsem přišel, aby měly život…
  8:00 modlitba s misionáři – kostel Šumice
17:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Šumice
18:00 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Naco je dobré věřit?
19:00 misijní promluva pro ženy
 • kostel Šumice
20:00 adorace a požehnání*
—————————————————-
16:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Rudice
17:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: Muže mě smrt obohatit?
18:00 Růženec – objevme silu této modlitby
 • kostel Rudice
20:00 adorace a požehnání*
Úterý 8. 10. – Den s Pannou Marii
  8:00 svatá zpověď – kostel Šumice
  9:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných – kostel Šumice
 • téma promluvy: Proč trpím?
10:00 snídaně na faře
 • pastorační centrum Šumice
14:00 návštěva nemocných**
14:00 – 16:00 Pojď si popovídat
 • možnost rozhovoru s misionářem
 • pastorační místnost
18:00 Přednáška o Hondurasu
 • obecní úřad Šumice
20:00 adorace a požehnání*
——————————————–
16:00 svatá zpověď – kostel Rudice
17:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: Spolu s Pannou Marii
20:00 adorace a požehnání*
Středa 9. 10. – Když nebudete jako děti…
10:30 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď – kostel Šumice
 • během zpovídání bude tichá adorace
16:30 setkání děti – pastorační centrum Šumice
18:00 komentovaná mše svatá – kostel Šumice
 • promluva zaměřená pro děti
 • téma promluvy: Malý princ
19:00 – 20:00 adorace na způsob taize ukončená individuálním požehnáním
 • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem
20:00 adorace a požehnání*
————————————————————
7:30 svatá zpověď- kostel Rudice
 8:00 mše svatá – s udělováním svátosti pomazání nemocných – kostel Rudice
 • téma promluvy: Před čím v životě utíkám?
  9:00 snídaně na faře – Rudice
20:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 10. 10. –  Kdo mi dává život?
  8:00 modlitba s misionáři – kostel Šumice
  8:30 celodenní adorace –   kostel Šumice
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 – 16:00 Pojď si popovídat
 • možnost rozhovoru s misionářem
 • pastorační místnost
16:30 svatá zpověď – kostel Šumice
18:00 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
19:00 Existuji zázraky i v dnešní době?
 • pastorační centrům
20:00 adorace a požehnání*
—————————————————
  9:30 návštěva nemocných**
15:30 svatá zpověď – kostel Rudice
 • během zpovídání bude tichá adorace
17:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: Nač je nám církev?
18:00 Mlčí nebo mluví Bůh?
 • přednáška o Božím slově – kostel Rudice
20:00 adorace a požehnání*
 
Pátek 11. 10. – Den odpuštění
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď – kostel Šumice
18:00 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti – ulicemi Šumic
 • přinést si svíčku
20:00 adorace a požehnání*
———————————————————-
  7:30 svatá zpověď- kostel Rudice
  8:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: Odpuštění jako styl života
  9:00 škola modlitby – přímluvná modlitba
  9:30 návštěva nemocných**
20:00 adorace a požehnání*
       Sobota 12. 10. –  Den manželů
16:00 – 17:00 Povolání k manželství II.
– manželství za dveřmi ložnice
 • kostel Šumice
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:00 svatá zpověď – kostel Šumice
18:00 mše svatá – kostel Šumice
 • téma promluvy: Naplňte nádoby
19:30 večer pro mladé
 • pastorační centrum Šumice
 • 20:00 adorace a požehnání*
————————————————–
7:30 svatá zpověď- kostel Rudice
 7:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: Skrz Marii k Ježíši
7:45 Prezentace zázračné medaile – kostel Rudice
Neděle 13. 10. – Jděte a získávejte učedníky…
9:30 mše svatá – kostel Šumice?
 • téma promluvy: I já jsem zodpovědný
za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2019
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši svaté agapé u kostela
——————————————-
14:00 mše svatá – kostel Rudice
 • téma promluvy: I já jsem zodpovědný
za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2019
 • odevzdání dekretu o ukončení misií