Cover image

Program lidových misií – Strání

Obrázek článku

Pátek 28. 2. – Den otevření misií

17:30 začátek u misijního kříže

 • přivítání misionářů

 • symbolické odevzdání farnosti

 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul

17:40 mše svatá

 • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

20:00 adorace a požehnání *

Sobota 29. 2. – Pojď k oltáři…

  9:00 – modlitba děti v kostele

 • dopolední program pro děti

  15:00 – 16:00 Povolání k manželství I.

  • Dvorana

  • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

  18:15 mše svatá

  • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?

  19:00 prezentace zázračné medaile

  20:00 adorace a požehnání*

  Neděle 1. 3. – Den milosrdenství

  7:30 mše svatá

  8:30 Tam a zpět

  • video – svědectví života – kostel

  9:45 Tam a zpět

  • video – svědectví života – kostel

  10:00 mše svatá

  • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

  11:00 misijní promluva pro muže – kostel

  14:30 křížová cesta – kostel

  15:00 misijní promluva pro ženy – kostel

  15:00 setkání starších ministrantů

  • od 7. třídy – fara

  18:00 film „Chatrč“ – Dvorana

  20:00  adorace a požehnání*

  Pondělí 2. 3. – Naději jste spaseni…

    7:30 svatá zpověď

    8:00 mše svatá

  • téma promluvy: Vím, komu jsem uvěřil

  14:30 misijní program pro děti

  • stupeň ZŠ – Dvorana

  17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

  • hřbitov u kostela

  17:30 mše svatá

  • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?

  18:30 Misijní zkušenost na Hondurasu

  • přednáška P. Jozef Kudla CM – Dvorana

  20:00 adorace a požehnání*

  Úterý 3. 3. – Hospodin je můj pastýř…

    7:30 svatá zpověď

    8:00 mše s pomazáním nemocných

  • téma promluvy: Jaká je má mise?

  • po mši posezení pro seniory

  14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

  • možnost osobního rozhovoru s misionářem – infocentrum

  16:00 svatá zpověď

  • během zpovídání bude tichá adorace

  16:30 Náboženství s misionářem

  • a 9. tř. – Dvorana

  17:30 mše svatá

  • téma promluvy: Svědectví života

  18:30 – 19:30 adorace na způsob Taize

  ukončená individuálním požehnáním

  • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem

  20:00 adorace a požehnání*

  Středa 4. 3. – Nebraňte dětem…

    7:30 svatá zpověď

    8:00 mše svatá

  • téma promluvy: Vztah = důvěra

    9:30 návštěva nemocných**

  15:00 mše v DPS s udělováním pomazání nemocných

  16:00 svatá zpověď

  16:30 setkání dětí – Dvorana

  17:30 mše svatá

  • promluva zaměřená pro děti

  • téma promluvy: Malý princ

  18:30 Existuji důkazy Božího jednání?

  • přednáška – Dvorana

  20:00 adorace a požehnání*

  Čtvrtek 5. 3. – Kdo mi dává život?

    7:30 svatá zpověď

    8:00 mše svatá

  • téma promluvy: Eucharistie = chléb života

   9:00 – 17:30 celodenní adorace

    9:30 návštěva nemocných**

  14: 30 misijní program pro děti

  • stupeň ZŠ – Dvorana

  16:00 svatá zpověď

  17:30 mše svatá

  • téma promluvy: Nač je nám církev?

  18:30 Existoval vůbec Ježíš?

  • přednáška – Dvorana

  20:00 adorace a požehnání*

   

  Pátek 6. 3. Den modlitby za ty, kdo nám ublížili

    7:30 svatá zpověď

    8:00 mše svatá

  • téma promluvy: Proč trpím?

    9:30 návštěva nemocných**

  16:00 svatá zpověď

  • během zpovídání bude tichá adorace

  17:30 mše svatá

  • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění

  • přinést si zelenou větvičku

  18:30 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

  20:00 adorace a požehnání

 • Sobota 7. 3. – Den manželů

  10:00 setkání mladších ministrantů a lektorek

  • fara

  15:00 Povolání k manželství II.

  – manželství za dveřmi ložnice – Dvorana

  • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

  16:00 svatá zpověď

  18:15 mše s obnovou manželských slibů

  • téma promluvy: Naplňte nádoby

  19:30 večer pro mladé od 14 let – Dvorana

  20:00 adorace a požehnání*

  Neděle 8. 3. – Den misií

   7:30 mše svatá

  • téma promluv: I já jsem zodpovědný

  za církev

  10:00 mše svatá

  • zasvěcení farnosti Panně Marii

  • požehnání misijního kříže 2020

  • odevzdání dekretu o ukončení misií

  • po mši svaté agapé na faře