Cover image

Program lidových misií – Farnost Pitín

Obrázek článku

!!!Jedinému Bohu čest a sláva!!!

U příležitosti 130. výročí narození arcibiskupa Josefa Karla Matochy budou v naší farnosti od 20. 4. do 29. 4. 2018 Vincentinské lidové misie

Pátek 20. 4.  – Den otevření misií
17:30 mše svatá
 • slavnostní otevření misií
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
18:30 Poznej sám sebe.
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let (zasedačka na OU Pitín)
21:00 adorace a požehnání *

 

Sobota 21. 4. – Den se sv. Vincentem
  7:30 mše svatá –  Pitín a Hoštětín
 • téma promluvy: Bůh, který naplňuje
  8:15 škola modlitby – Pitín a Hoštětín
17:00 setkání ministrantů
 • (zasedačka na OU Pitín)
18:00 Je Bůh mrtev?
 • film pro mladé i dřív narozené J
  • (zasedačka na OU Pitín)
  • po filmu možnost setkání mládeže s misionáři
  21:00 adorace a požehnání*
  Neděle 22. 4. – Den Páně
    8:15 mše svatá – Pitín
  10:15 Tam a zpět.
  • svědectví života
  10:30 mše svatá – Pitín
  • téma promluv – Hřích – aspekt, který ničí lásku
  15:30 misijní promluva pro muže
  • kostel Pitín
  17:00 misijní promluva pro ženy
  • kostel Pitín
  21:00  adorace a požehnání*
  Pondělí 23. 4. – Den vzpomínky
    7:00 modlitba s misionáři (kostel Pitín)
    8:30 svatá zpověď – Šanov
    9:00 mše svatá – Šanov
  • téma promluvy: Kam směřuje můj život?
  17:30 mše svatá – Pitín
  • téma promluvy: Může mě smrt obohatit?
  18:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
  • hřbitov Pitín
  18:45 Záhady mluvící o Ježíši
  • kostel Pitín
  21:00 adorace a požehnání*
  Úterý 24. 4.  – Den seniorů
    7:00 modlitba s misionáři (kostel Pitín)
  14:30 svatá zpověď – Pitín
  15:30 mše svatá – s udělováním svátosti  pomazání nemocných – Pitín
  • promluva: Stáří – čas na svědectví
  16:30 radostné posezení pro seniory
  • (zasedačka na OU Pitín)
  • téma: Radosti a starosti stáří
  Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
  21:00 adorace a požehnání*
  Středa 25. 4. – Den děti
    7:00 modlitba s misionáři (kostel)
  10:00 návštěva nemocných
  16:00 setkání dětí – Pitín
  • (zasedačka na OU Pitín)
  16:30 svatá zpověď – Pitín
  17:30 mše svatá pro děti – Pitín
  • téma promluvy: Malý princ
  18:30 Existoval vůbec Ježíš?
  • kostel Pitín
  21:00 adorace a požehnání*
  Čtvrtek 26. 4. – Den eucharistie
    7:00 modlitba s misionáři (kostel)
    8:00 – 17:00 celodenní adorace – Pitín
  10:00 návštěva nemocných
  16:00 svatá zpověď – Pitín a Šanov
  17:00 mše svatá – Šanov
  17:30 mše svatá –  Pitín
  • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
  18:30 „Cesta světla“
  21:00 adorace a požehnání*
  Pátek 27. 4.  – Den mládeže
    7:00 modlitba s misionáři (kostel)
  10:00 návštěva nemocných
  15:00 svatá zpověď –  Pitín
  16:45 růženec se sv. Vincentem
  17:30 mše svatá – Pitín
  • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
  18:30 setkání mládeže s bohoslovci
  • (zasedačka na OU Pitín)
  18:30 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice – kostel Pitín
  • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
  20:00 adorace na způsob Taizé
  • kostel – během adorace se zpovídá
  21:00 adorace a požehnání*
  Sobota 28. 4. – Den manželů
    7:30 mše svatá –  Hoštětín a Šanov
  • téma promluvy: Maria učednice Páně
    8:15 škola modlitby – Hoštětín a Šanov
  14:00 „Cesta manželů“
  • vhodné pro všechny, kteří žijí nebo žili v manželství
  • Šanov – sraz u kapličky
  16:00 svatá zpověď – Pitín
  17:30 mše s obnovou manželských slibů
  • téma promluvy: Manželství školou lásky
  18:30 prezentace zázračné medaile
  • kostel
  18:45 večer pro děti a mladé
  • (zasedačka na OU Pitín)
  21:00 adorace a požehnání*
  Neděle 29. 4.  – Den misií
    8:15 mše svatá – Pitín
  10:30 mše svatá – Pitín
  • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
  • požehnání misijního kříže 2018
  • odevzdání dekretu o ukončení misií
  • společné agapé u kostela
  14:00 mše svatá – Pitinské paseky
  • mše svatá za vítěze nad drakem – ke cti sv. Jiří a za účastníky 40ti dnů bez alkoholu
  • po mši svaté bude tradiční žehnání luk, pastvin a koní
  Zvonění zvonů:
  *Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:05 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.

   

  ** Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.