Cover image

Program lidových misií – farnost Vlčnov

Pátek 24. 2. 2023

18:00 mše svatá

 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
  • začátek novény k sv. Vincenci de Paul

19:00 Hypotézy zmrtvýchvstání Ježíše Krista

 • přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – kostel

20:00 adorace a požehnání *

Sobota 25. 2. 2023

7:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

7:30 mše svatá

 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?

8:30 setkání ministrantů s misionáři

 • farní učebna

15:00 mše svatá pro děti

 • po mši aktivita pro děti ve farní učebně

16:00 – 17:00 Povolání k manželství I.

 • kostel
 • pro manžele, snoubence a mládež

19:00 setkání mládeže s misionáři

 • farní učebna

20:00 adorace a požehnání

Neděle 26. 2. 2023

 7:30 mše svatá

 9:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

 9:30 mše svatá

 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

10:30 – 11:30 misijní promluva pro muže

 • kostel

14:30 večer chvál se skupinou Adorare z Valašských Klobouků – kostel

18:00 Film „Chatrč“

 • v KSK

20:00   adorace a požehnání*

Pondělí 27. 2. 2023

7:30 svatá zpověď i během mše

8:00 mše svatá

 • téma promluvy: Kdo ve mne věří, bude žít
 • mše bude obětována za vaše zemřelé, přineste si fotku vašeho zemřelého, za kterého chcete mši obětovat

  9:30 návštěva nemocných**

17:15 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Vlčnov

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?
 • mše bude obětována za vaše zemřelé, přineste si fotku vašeho zemřelého, za kterého chcete mši obětovat

19:00 misijní promluva pro ženy – kostel

20:00 adorace a požehnání*

Úterý 28. 2. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem
 • farní učebna

16:00 mše svatá pro děti

 • po mši aktivita pro děti ve farní učebně

17:00 svatá zpověď i během mše – kostel

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Jak milovat Boha?

19:00 Co je „zázračná medailka“?

 • zjevení Panny Marie na rue de Bac

20:00 adorace a požehnání*

Středa 1. 3. 2023

7:30 svatá zpověď i během mše

8:00 mše svatá s udělováním svátosti                          nemocných

 • téma promluvy: Jaký smysl má utrpení?
 • po mši společná snídaně se seniory ve farní učebně

10:00 návštěva nemocných**

17:30 svatá zpověď i během mše

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s udělováním svátosti                          nemocných

 • téma promluvy: Živé je Boží slovo!

19:00 Přednáška o misijní zkušenosti na Hondurasu – kostel

19:00 – 21:00 Nikodémová noc

 • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem – kostel

20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 2. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

 • téma promluvy: Církev žije z eucharistie

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem
 • farní učebna

16:00 mše svatá pro děti

 • po mši aktivita pro děti ve farní učebně

17:30 svatá zpověď i během mše

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Nač je nám církev?

19:00 adorace na způsob Taize

20:00 adorace a požehnání*

Pátek 3. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

 8:30 – 18:00 celodenní adorace

 9:30 návštěva nemocných**

17:30 svatá zpověď i během mše

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

 • přinést si svíčku

19:00 – 21:00 Nikodémová noc

 • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem

20:00 adorace a požehnání*

Sobota 4. 3. 2023

 8:30 zpověď pro děti

 9:00 mše svatá pro děti

 • po mši vyhodnocení aktivity „Lidové misie se sv. Vincentem“ a setkání děti s bohoslovci CM
 • farní učebna

16:00 Povolání k manželství II.

– manželství za dveřmi ložnice

 • přednáška manželů z ligy pár párů
 • farní učebna
 • pro manžele, snoubence a mládež 

16:30 svatá zpověď i během mše – kostel

17:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:30 mše svatá s obnovou manželských slibů – kostel

 • téma promluvy: Naplňte nádoby

19:00 setkání mládeže s bohoslovci CM

 • farní učebna
 • 20:00 adorace a požehnání*

Neděle 5. 3. 2023

  7:30 mše svatá – kostel

  9:30 mše svatá – kostel

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný

za církev

 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2023
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši svaté agapé u kostela