Cover image

Program Lidových misií – farnost Nova Paka – 28. 9. – 7. 10. 2018

Vincentínské lidové misie

Pátek 28. 9. – Den otevření misií

17:00 mše svatá – Nová Paka – klášterní kostel

 • symbolické odevzdání farnosti

 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul

  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

18:30 Je Bůh mrtev?

 • film pro mladé i dřív narozené

 • skautská klubovna

21:00 adorace a požehnání *

Sobota 29. 9. – Pojď k oltáři…

14:00 Povolání k manželství I.

 • fara Nová Paka

 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

16:40 prezentace zázračné medaile

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 mše svatá – Nová Paka – farní kostel

 • téma promluvy: Pojď k oltáři

18:00 večer chvál – Nová Paka – farní kostel

21:00 adorace a požehnání*

Neděle 30. 9. – Den milosrdenství

7:30 mše svatá – Stará Paka

8:45 Tam a zpět.

 • video – svědectví života

 • Nová Paka – klášterní kostel

9:00 mše svatá

 • Nová Paka – klášterní kostel

10:00 misijní promluva pro muže

 • Nová Paka – klášterní kostel

10:45 mše svatá – Levinská Olešnice

 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

14:00 misijní promluva pro ženy

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 mše svatá – Ubislavice

21:00   adorace a požehnání*

Pondělí 1. 10. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…

8:00 modlitba s misionáři

 • Nová Paka – farní kostel

9:00 mše svatá – Stará Paka

 • téma promluvy: Může mě smrt obohatit?

 • po mši pobožnost na hřbitově

16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Nová Paka

17:00 mše svatá – Nová Paka – farní kostel

 • téma promluvy: Život = dar od Boha

18:00 Záhady mluvící o Ježíši

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 mše svatá – Levinská Olešnice

 • téma promluvy: Může mě smrt obohatit?

 • po mši pobožnost na hřbitově

21:00 adorace a požehnání*

Úterý 2. 10. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…

8:00 modlitba s misionáři

 • Nová Paka – farní kostel

16:00 svatá zpověď

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 Mše svatá s udělováním svátosti                          pomazaní nemocných

 • Nová Paka – farní kostel

 • promluva: Stáří – čas na svědectví

18:00 radostné posezení pro seniory

 • skautská klubovna – Nová Paka

Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!

21:00 adorace a požehnání*

Středa 3. 10. – Když nebudete jako děti…

8:00 modlitba s misionáři

 • Nová Paka – farní kostel

9:30 návštěva nemocných**

16:00 setkáni děti do 13 let

 • fara Nová Paka

16:00 svatá zpověď – Levinská Olešnice

17:00 mše svatá – Levinská Olešnice

 • téma promluvy: Když nebudete jako děti

 • po mši škola modlitby

17:00 mše svatá – Nová Paka – farní kostel

 • téma promluvy: Malý princ

 • promluva zaměřená pro děti

18:00 Existoval vůbec Ježíš?

 • Nová Paka – farní kostel

21:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 4. 10. –  Den eucharistie

8:00 modlitba s misionáři

 • Nová Paka – farní kostel

8:30  – 17:00 celodenní adorace

9:30 návštěva nemocných**

15:30 svatá zpověď – Stará Paka

17:00 mše svatá – Stará Paka

15:30 svatá zpověď

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 mše svatá – Nová Paka – farní kostel

 • téma promluv: Eucharistie – chléb života

18:00 křížová cesta ulicemi Nové Paky

21:00 adorace a požehnání*

Pátek 5. 10. – Odpouštějte si navzájem…

8:00 modlitba s misionáři

 • Nová Paka – farní kostel

9:30 návštěva nemocných**

16:00 svatá zpověď

 • Nová Paka – farní kostel

18:00 mše svatá – Nová Paka – farní kostel

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění

19:00 setkáni mládeže

 • Nová Paka – fara

 • mládež od 13 – 25 let

20:00 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním

 • Nová Paka – farní kostel

 • během adorace se zpovídá

21:00 adorace a požehnání*

Sobota 6. 10. –  Den rodiny

10:00 setkání ministrantů

 • Nová Paka – fara

14:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice – fara Nová Paka

 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

15:30 svatá zpověď

 • Nová Paka – farní kostel

16:15 „Cesta manželů“

 • Nová Paka – farní kostel

17:00 mše s obnovou manželských slibů

 • Nová Paka – farní kostel

 • téma promluvy: Manželství školou lásky

18:00 večer pro děti a mladé

 • Nová Paka – fara

 • 21:00 adorace a požehnání*

Neděle 7. 10. – Jděte a získávejte učedníky…

9:00 mše svatá Nová Paka – klášter

 • požehnání misijního kříže 2018

 • odevzdání dekretu o ukončení misií

 • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?

 • po mši svaté agapé u kostela