Cover image

Program lidových misií – farnost Bánov

Pátek 15. 10. 2021

18:00 mše svatá – kostel Bánov

 • symbolické otevření misie pro celou farnost
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Bůh stačí?

Sobota 16. 10. 2021

Bánov

  9:30 setkání ministrantů z celé farnosti – fara

17:00 mše svatá – kostel

Bystřice pod Lopeníkem

  8:00 mše svatá – kostel

Suchá Loz

15:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

19:00 večer chvál se skupinou Adorare z Valašských Klobouků – kostel !!!Změna, večer chvál se uskuteční v neděli v 16:30.

Neděle 17. 10. 2021

Bánov

10:00 mše svatá – pozor změna času mše!!!

11:00 – 12:00 misijní promluva pro muže – kostel

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy – kostel

18:00 film „Chatrč“ – sál Základní školy

Bystřice pod Lopeníkem

  9:00 mše svatá – kostel

10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže – kostel

Suchá Loz

  7:30 mše svatá – kostel

  8:30 – 9:30 misijní promluva pro muže – kostel

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy – kostel

 • téma promluv: Hřích znamená smrt!

Pondělí 18. 10. 2021

Bánov

16:00 mše pro děti

 • po mši program pro děti

17:30 pobožnost na hřbitově

18:00 mše za vaše zemřelé*

19:00 zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška, kostel

Bystřice pod Lopeníkem

7:30 sv. zpověď i během mše

8:00 mše za vaše zemřelé*

 • po mši pobožnost na hřbitově

16:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

18:00 přednáška o misii na Hondurasu – kulturní dům

Suchá Loz

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – kostel

17:30 pobožnost na hřbitově

18:00 mše za vaše zemřelé – hřbitovní kaple*

19:00 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista

 • přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“- hřbitovní kaple

20:10 večerní setkání mládeže nad Božím slovem

 • 1. a 2. kap. z listu Římanům /kostel/
 • téma promluv: Věřím v život po smrti
 • *na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat

Úterý 19. 10. 2021

Bánov

 7:30 sv. zpověď i během mše

 8:00 mše svatá – kostel

18:00 – 20:00 svatá zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 úvahy o Kristově Božství

 • přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – kostel

20:10 večerní setkání mládeže nad Božím slovem

 • 3. a 4. kap. z listu Římanům /kostel/

Bystřice pod Lopeníkem

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 misijní promluva pro ženy – kostel

Suchá Loz

7:00 sv. zpověď i během mše – kostel

8:00 mše s udělováním svátosti nemocných

9:00 společná snídaně se seniory – učebna

16:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

18:00 přednáška o misii na Hondurasu – sál obecního úřadu

 • téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 20. 10. 2021

Bánov

16:00 mše pro děti

 • po mši program pro děti

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 přednáška o misii na Hondurasu – sál Základní školy

Bystřice pod Lopeníkem

7:30 sv. zpověď i během mše

8:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných – kulturní dům

  9:00 společná snídaně se seniory – kulturní dům

16:00 mše pro děti

17:00 zjevení Panny Marie na rue de Bac

 • přednáška – kostel

Suchá Loz

7:30 sv. zpověď i během mše

8:00 mše svatá – kostel

18:00 – 21:00 Nikodémova noc – noční pozvání

ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

18:00 mše svatá – kostel

20:10 večerní setkání mládeže nad Božím slovem

 • 5. a 6. kap. z listu Římanům /kostel/
 • téma promluv: Co je můj problém?

Čtvrtek 21. 10. 2021

Bánov

 7:30 sv. zpověď i během mše

 8:00 mše s udělováním svátosti                          nemocných „Galerie sportovní haly“

  9:00 po mši společná snídaně se seniory

10:00 – 18:00 celodenní adorace

17:00: 17:50 svatá zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:10 večerní setkání mládeže nad Božím slovem

 • 7. a 8. kap. z listu Římanům /kostel/

Bystřice pod Lopeníkem

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – kostel

10:00 celodenní adorace

17:00 -17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

Suchá Loz

16:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

19:00 film „Chatrč“ – sál obecního úřadu

 • téma promluv: Čerpám silu z eucharistie

Pátek 22. 10. 2021

Bánov

16:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

18:00 mše svatá – kostel

18:00 – 21:00 Nikodémova noc – noční pozvání

ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

Bystřice pod Lopeníkem

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – kostel

16:00 mše pro děti – kostel

 • po mši program pro děti

Suchá Loz

  7:30 sv. zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – kostel

16:00 svatá zpověď – kostel

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění
 • na mši si přineste zelenou větvičku

Sobota 23. 10. 2021

Bánov

  7:30 – 8:00 sv. zpověď

  8:00 mše svatá – kostel

15:00 křížová cesta*

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 večer pro mladé ze všech farností, za hezkého počasí u ohně

Bystřice pod Lopeníkem

  7:30 – 8:00 sv. zpověď

  8:00 mše svatá – kostel

15:00 křížová cesta*

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

Suchá Loz

  7:30 – 8:00 sv. zpověď

  8:00 mše svatá – kostel

  9:30 setkání ministrantu z celé farnosti – kostel

15:00 křížová cesta*

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluv: Naplňte nádoby
 • *začátek křížové cesty bude v kostele, za hezkého počasí půjdeme do přírody

Neděle 24. 10. 2021

7:30 mše svatá – Suchá Loz

9:00 mše svatá – Bystřice pod Lopeníkem

10:30 mše svatá – Bánov

*Každý večer od 20:00 do 20:05 budou znít zvony. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.

*Před večerním požehnáním se pomodlíme novénu k sv. Vincenci de Paul.

* Od pondělí do pátku od 10 – 16hod. budou nemocné a imobilní lidi navštěvovat řádové sestry v jejich domácnostech. Poté je navštíví misionáři, aby jim vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných.