Cover image

Program lidových misií – Boršice u Blatnice a Suchov

Sobota 18. 5. 2024

17:30 Ve jménu Páně /kostel Boršice/

 • symbolické otevření misií
 • přivítání misionářů
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • začátek aktivity pro děti: Lidové misie ze sv. Vincentem

17:45 Svatodušní vigilní mše s lucernáriem

 • téma promluvy: Kde jsem na cestě za Kristem?
 • přineste si svíčku

19:50 novéna k sv. Vincenci

20:00 eucharistické požehnání*

Neděle 19. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  8:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  9:00 mše svatá

10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže /kostel/

14:00 -15:00 misijní promluva pro ženy /kostel/

18:00 film s myšlenkou /kulturní dům Boršice/

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

8:45 symbolické otevření misii

 • přivítání misionářů
 • začátek aktivity pro děti: Lidové misie ze sv. Vincentem
 • novéna k sv. Vincenci

  9:00 mše svatá

10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže – kostel

14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy – kostel

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Hřích znamená smrt

Pondělí 20. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

16:00 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Existuji zázraky v dnešním světě?

 • přednáška, kostel

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

17:15 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Zjevení Panny Marie na Rue du Bac /kostel/

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Věřím v život po smrti
 • mše budou obětované za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.

Úterý 21. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  7:30 sv. zpověď i během mše

  7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  8:00 mše svatá s pomazáním nemocných

  9:00 společné kafé s misionáři

v Domě lidových tradic

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

16:00 nácvik děti na mši svatou /kostel/

16:30 mše svatá pro děti

17:15 Zjevení Panny Marie na Rue du Bac /kostel/

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Obranné mechanismy /přednáška, kostel/

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 22. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

16:00 sv. zpověď i během mše

16:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:00 mše svatá

18:00 film s myšlenkou /kulturní dům Boršice/

18:00 – 21:00 Nikodémová noc, noční pozvání

ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

  7:30 sv. zpověď i během mše

  7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul   

  8:00 mše svatá s pomazáním nemocných

  9:00 společné kafé s misionáři v Kulturním domě

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Co je můj problém?

Čtvrtek 23. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

16:00 nácvik děti na mši svatou

16:30 mše svatá pro děti

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

  9:00 návštěva nemocných**

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Čerpám silu z eucharistie

Pátek 24. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři  

  9:00 – 17:00 celodenní adorace

10:00 návštěva nemocných**

17:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v celé naší farnosti /kostel/

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • přineste si zelenou větvičku

19:30 večer chval se skupinou Adoráre z Valašských Klobouk /kostel/

19:30 – 21:00 Nikodémová noc, noční pozvání

 ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

20:00 eucharistické požehnání*

Suchov

  9:00 návštěva nemocných**

  9:00 – 17:00 celodenní adorace

17:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v celé naší farnosti /kostel/

18:00 mše svatá

 • přineste si zelenou větvičku

19:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění

Sobota 25. 5. 2024

Boršice u Blatnice

  9:00 setkání s ministranty z celé farnosti /kostel/

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 čas na vaše otázky a naše odpovědi

20:00 eucharistické požehnání*

20:10 večer pro mladé z celé farností

/klubovna u fary/ nebo /táborák na farní zahradě/

Suchov

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 čas na vaše otázky a naše odpovědi

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Naplňte nádoby

Neděle 26. 5. 2024

 Boršice u Blatnice

  8:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

  9:00 mše svatá – Boršice u Blatnice

 8:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

 9:00 mše svatá – Suchov požehnání*

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2024
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • vyhodnocení aktivity

„Lidové misie se sv. Vincentem“

 • po mši kafé s farníky Boršice i Suchov