Cover image

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI BZENEC A DOMANÍN 15 – 18. 2. 2018

Když se řekne „Bzenec“, pak si člověk, trošku znalý poměrů, vybaví v mysli městečko mezi Kyjovem a Veselí nad Moravou. Právě sem, do města s vinařskou tradicí směřovala naše první misijní cesta v roce 2018. Místní pan farář P. Jerzy Szwarz  poprosil jednoho z týmu, P. Pavla, moderovat na začátku postu, duchovní obnovu. Na pozvánce s programem byla i tato slova: „Milí farníci! Duchovní obnova je ideální příležitostí, jak prožít s Bohem postní dobu a připravit se na blížící se svátky. Na chvíli „vypadnout z domova“ a načerpat nové síly k rozdávání lásky a pokoje. Je potřeba umět sebe ovládat od nabídek zábavy a plesů v této době, oživit v sobě ducha pravé kajícnosti a toužebného očekávání svátků se Vzkříšeným Kristem…“

Program začal ve čtvrtek 15. února pobožností Křížové cesty. Ve mši sv. zazněla promluva na téma: „Modlitba je požehnaný pramen.“ Znovuobjevili jsme pravdu, že „modlit se naučí člověk jenom modlitbou.“ Modlitba uvolňuje a uklidňuje, je projevem života, při modlitbě nejde především o slova, ale o naslouchání Bohu a že v modlitbě nalézáme světlo a útěchu…

Mše sv. byly v dalších dnech v Těmicích, Domaníně, kde naši starší a nemocní věřící přijali svátost pomazání nemocných. Přede mší sv. byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a po mši svaté čas na duchovní pohovor s misionářem. Závěr duchovní obnovy byl na 1. neděli postní. Promluva na téma „S Ježíšem na poušti“ nabídla program do dalších dnů postu: „Postní doba to nejsou jen drobné sebezápory, které koneckonců nikoho nebolí, to není sem tam si odepřít počítač, televizi, když tam vlastně nic pořádného není. Postní doba to znamená: očišťování od malicherností, zlozvyků a hříchů. Musí mít tři stupně: 1. Nejprve rozpoznat, co není důležité, co je dokonce škodlivé. 2. Radikálně se od toho odvrátit. 3. Obrátit se k Bohu a jeho řádu lásky.

Děkuji touto cestou otci Jerzymu a tamním pastoračním radám za pozvání a všem za krásné společenství živé farnosti. Všichni se těšíme  na sv. misie, které plánujeme v roce 2019.

Pavel Kavec, CM