Cover image

Program obnovy se sv. Janem ve farnosti Vlachovice

7.6. 2022 – úterý

1. den obnovy: Na počátku bylo Slovo

18:00 mše svatá

18:45 přednáška

19:15 tichá adorace

19:45 požehnání

8.6.2022 – středa

2. den obnovy: Kdo jsi?

7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

7:30 mše svatá

8:00 zamyšlení na den

15:00 mše pro děti

15:45 setkání dětí s řádovou sestrou

17:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

18:00 mše svatá

18:45 přednáška

19:15 tichá adorace

19:45 požehnání

20:00 – 21:00 Nikodémová noc – možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru – kostel

9. 6. 2022 – čtvrtek

3. den obnovy: Hle Beránek Boží

7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

7:30 mše svatá

8:00 zamyšlení na den

8:00 zamyšlení na den

15:00 mše pro děti

15:45 setkání dětí s řádovou sestrou

17:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

18:00 mše svatá

18:45 přednáška

19:15 tichá adorace

19:45 požehnání

20:00 – 21:00 Nikodémová noc – možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru

10.6. 2022 – pátek

4. den obnovy: Co hledáte?

7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

7:30 mše svatá

8:00 zamyšlení na den

15:00 mše pro děti

15:45 setkání dětí s řádovou sestrou

17:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

18:00 mše svatá

18:45 přednáška

19:15 adorace pro biřmovance, jejich kmotry a všechny kdo přijali sv. biřmování

19:45 požehnání

20:00 setkání biřmovanců a jejich kmotrů na faře

20:00 – 21:00 možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru

11. 6. 2022 – sobota

5. den – Nemají vína!

7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor

7:30 mše svatá

8:00 zamyšlení na den

9:30 program pro děti do 11:30

17:00 mše svatá

17: 45 přednášku

18:15 adorace

18:45 požehnání

19:00 farní opékání

12.6. 2022 – neděle

6. den obnovy – Já a Otec jedno jsme

8:45 mše svatá

10:30 mše svatá a společné agapé po mši

Je vhodné si přinést tužku a papír na psaní si myšlenek, které vás osloví.

Osobní rozhovory je možné domluvit na t. č. 604296423 – P. Ján Jakubovič CM

                                                                            731402255 – P. Alojz Šeliga CM