Cover image

Obnova lidových misií v Přibyslavi 19. – 22. 10. 2017

Obrázek článku

Je krásné projíždět krajem, dívat se na tu přírodu a uvědomovat a klást si otázku, jak nádherný musí být Bůh, když jeho dílo je tak úchvatné. I o tom jsme, mluvili spolu se s. Margitou Grobarčíkovou DKL, když jsme projížděli Vysočinou a pomalu se přibližovali k farnosti Přibyslav, ve které jsme byli před rokem na lidových misiích. Tentokrát misijní tím tvořili jenom tři lidé: Já, s. Margita a P. Pavol Kavec CM. Duchovní obnovu jsme začali u misijního kříže a pak za zpěvu litanií jsme se odebrali do kostela ke mši svaté. Prosili jsme církev oslavenou, aby se za nás přimlouvali a vyprosili nám od Boha jeho svatého Ducha, abychom se otevřeli pro dílo jeho milostí. Po mši svaté byla přednáška o tom, jestli je možné i lidským rozumem dokazovat Boží existenci, jestli jsou nějaké důkazy, které mluví v jeho prospěch. V pátek dopoledne byla mše pro seniory a pak posezení na faře. Po oběde si sestřička Margita vzala na starost děti. Během mše svaté jsme se zamýšleli nad tématem: Proč být vlastně věřícím? Setkání s mládeží a zároveň páteční den jsme ukončili před Nejsv. svátostí. V sobotní ráno se kostel naplnil svícemi, protože mše svatá byla potmě, jenom světlo svíce ozařovalo ten nejbližší okruh. I v našem životě jsou takové bludné kruhy, které nás obírají o radost a chuť do života. Ježíš chce být světlem. On poukazuje, že s ním i naše trápení či různá zklamání můžou mít smysl. Po společné snídaní na faře jsme se všichni vydali za svými povinnostmi. Dopoledne bylo ještě setkání s ministranty a ve tři hodiny odpoledne byla korunka k Božímu milosrdenství a následně tichá adorace, kterou jsme ukončili modlitbou nešpor v 18:30. Na faře během adorace byla ještě přednáška pro manžele. Po nešporách jsme se odebrali na faru podívat se na film: Příběh Marie. A jelikož byla misijní neděle, ve 21:00 se modlil růženec za celý svět. Protože k tomu, aby se svět změnil, se potřebuje otevřít pro lásku = Boha. Při nedělní mši sv. jsme zazpívali Te Deum, na poděkování Pánu Bohu. Tato neděle byla misijní a každý z nás byl vyzván, aby se stal misionářem, nejenom misijní neděle, ale misionářem všedních dnů. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou duchovní obnovy, všem, kteří přijímají výzvu k evangelizaci sebe, ale i těch druhých. Děkujeme za všechno. P. Ján Jakubovič CM