Cover image

Obnova lidových misií – Strání

Když jsme končili misie ve Strání v březnu 2020, pan farář Stanislav Matiáš při pohledu na kříž řekl, letošní misie budou výjimečné, protože misie u nás vždy probíhaly v roku, který končil devítkou a letos končí nulou. Ani nevěděl, jakou má pravdu. Po misiích ve Strání přišel koronavirus a všechno co bylo naplánováno muselo jít stranou. Lidé si zvykli na mše pře internet nebo televizi a začala jakási smutnější doba našich dní. Proč to říkám? Protože s touto myšlenkou jsme začínali obnovu lidových misií ve Strání dne 19. května 2021. Ale myšlenka byla trochu doplněna o prosbu, aby se po obnově nezavíraly ani kostely, ani lidé, ale aby obnova byla znakem otevření se. Obnova trvala do neděle 23. 5. a ukončili jsme ji na Slavnost Seslání Ducha svatého. Událost, která udělala definitívní konec strachu a uzavřenosti. V ten den Letnic apoštolové vyšli ven a řekli otevřeně, že Ježíš je Bohem poslaný Mesiáš, tedy jediný zachránce člověka. Jediným klíčem k pochopení člověka. Obnovu jsme začali já a P. Alois Šeliga CM a náš kandidát Ing. Samuel Mladý. Po začáteční mši svaté byla přednáška o duchovních darech pro vincentskou rodinu. Každý den byly tři mše, pro dětí, důchodce a pracující. S výjimkou pátku, kdy byl pohřeb. Po dětské mši svaté bylo setkání dětí na faře a malá katecheze pro ně. V pátek večer otcové požehnali svým dětem a sobotu jsme ukončili večerní mší svatou spojenou s obřadem lucernária a čteními, která byla ve čtyřech jazycích.  Na závěr mše náš kandidát řekl své svědectví o svém nalezení víry a rozhodnutí pro duchovní život. Po mši svaté bylo setkání mládeže na faře. Skončili jsme v neděli u misijního kříže. Když jsme odjížděli ze Strání, začalo pršet, snad je to projev Božího požehnání a milostí, které seslal během těchto dnů na tuto farnost. Na závěr chci poděkovat dobrému Bohu za to, že dal tento čas. Za to, že lidé využili čas ke svátosti smíření a odložili ve svém životě to, co není správné, to co nás vzdaluje od Boha a tíží nás jako husté mraky na obloze. Děkuji panu faráři Stanislavu Matiášovi za pozvání i za jeho příklad. Ať je za všechno dobrý Bůh oslaven. P. Ján Jakubovič CM