Cover image

Obnova lidových misií – Poštorná u Břeclavi a Lednice

Obrázek článku
Život s Bohem je jedno velké dobrodružství a člověk neví, s čím může počítat. Pořád dochází k různým překvapením a neví, co ho čeká. Jedinou jistotou pro něho může být to, že je v rukou Božích. Obnovu lidových misií ve farnostech Poštorná a Lednice jsme začali ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 18:00. Nebo lépe řečeno začal ji za náš misijní tým P. František Honíšek CM, protože já jsem uvízl v dopravní zácpě, jakou jsem na dálnici mezi Mohelnicí a Olomoucí ještě nezažil. Přijel jsem až během mše svaté. Po uctění misijního kříže se všichni přítomní přesunuli do kostela, kde byla mše svatá s poukázáním, že člověk není stvořen pro samotu, ale Bůh od počátku stvoření viděl, že není dobré být člověku samotnému (Gn 2,18). Toto je pravda, která je pořád v platnosti. A platí pro život ve světě i v oblasti víry. Sv. Vincent říkával, že nikdo nepřijde do nebe sám. Po mši svaté jsme představili dary samého nebe, kterými byla obdařena vincentská rodina. Ve farnosti Lednice začala obnova misií na druhý den. Uctěním kříže, misijní promluvou a přednáškou na téma: „Mlčí nebo mluví Bůh?“ V Poštorné jsme začali druhý den obnovy ranními chválami a pak byl program odpoledne. Během promluvy jsme se zamýšleli nad otázkou ,proč být věřící? Je to otázka, která je podstatná pro život víry, protože bez odpovědi se člověk moc brzy vzdává na této cestě. Ale pokud má odpovědi, které ho utvrzují v tom, že víra mu přináší mnohem víc než bere, zůstane Kristu věrný a navíc bude dělat všechno proto, aby ten vztah prohloubil a neztratil. Po mši svaté následovala adorace na způsob Taize. V sobotu ráno jsme během mše svaté vysluhovali společné přijetí svátostí pomazání nemocných. Večer patřil už známému filmu „Chatrč“, který pokaždé něčím osloví. Čas, který nám dává Bůh, čas adventu, není pořád stejný, ale je to milostivé období, kde je možnost něco nového začít a něco starého zanechat. Jednou z těch věcí je právě odpuštění těm, kteří nám ublížili. Mnohokrát je bolest v našich životech tak hluboko, že nedokážeme odpustit, ale můžeme to dát Pánovi, aby on uzdravil naše zranění. Nedělními mšemi v Poštorné a Lednici jsme ukončili obnovu misií v těchto farnostech. Ať je Pán za všechno pochválen. Chci poděkovat panu faráři za pozvání a kněžské společenství, které jsme během obnovy vytvářeli. P. Ján Jakubovič CM