Cover image

Obnova lidových misií – Nová Paka

Obrázek článku

S radostí půjdeme do domu Pánova. Toto jsou slova, s kterými se starozákonní poutník vydával na cestu do chrámu v Jeruzalémě. I my s P. Františkem Honíškem CM jsme se vydali na cestu do farnosti Nová Paka, kde jsme před rokem konali lidové misie. Byly to naše první společné misie. Návrat do farnosti je vždy spojen s očekáváním. Proč? Protože můžeme zažít povzbuzení, ale i zklamání. Povzbuzení z toho, že misie přinášejí svůj užitek a zklamání z toho, že pro místní farnost byly misie jenom jednou z mnoha akcí a nejenže nepřinášejí ovoce, ale už se na ně pomalu zapomíná. První věc, která mě tak nějak zarazila po příchodu do Nové Paky a začátku mše svaté, bylo přijetí. Srdečné přijetí od tamějšího pana vdp. faráře Pavla Kality a takové radostné přijetí od farníků. Je pravda, že nám po mši říkali- těšili jsme se na vás, ale musím říct, že i kdyby to neříkali, stejně bychom na to přišli, protože to na nich bylo vidět. Obnova misií začala ve středu 23. října a trvala do neděle 27. října. Program neprobíhal jenom v Nové Pace ale i ve vesnicích, které patří do této farnosti – Staré Pace a Levinské Olešnici. Obnova pokračovala podle programu, kázaní, zpovídání, přednášky, obnova křestních slibů v pátek a prohloubení se v hrdosti na to, že jsme křesťané, že máme obrovské výhody a tou největší je to, že můžeme nazývat Boha Otcem a my jsme Božími syny a dcerami. V sobotu dopoledne se konala mše svatá v Levinské Olešnici, během které se vysluhovala svátost pomazání nemocných. Odpoledne se konal karneval svatých. O co jde? Děti si už dopředu vybrali nějakého světce a nachystali si oděv, jak ten svatý vypadal. Navíc zjistili i něco z jeho života. Během karnevalu světce, kterého znázorňovali, představili. Po společném představení jsme si zahráli hru na schovávanou a pak jsme se vydali na mši, která byla věnována dětem. Karnevalu se účastnili děti – světci, ale i jejich rodiče a známí. Ještě ten večer jsme se společně podívali na film Chatrč, který já osobně vnímám jako jeden z nejlepších filmů na téma odpuštění a to nejen sobě, ale i Bohu. Protože mnohokrát ty naše životní příběhy jsou těžké a v té chvíli hledáme viníka za své neštěstí. A nejednou svou zlost přenášíme i na Boha. V neděli jsme se rozloučili s farností, ale musím říci, že tentokrát to nebylo rozloučení na dlouhé období. Protože už v neděli p. farář ohlašoval začátek novény k sv. Vincenci, jehož ostatky navštíví farnost Nová Paka 5. 11. 2019. Měli jsme tu milost, že během obnovy se programu pravidelně účastnil i P. Václav Groh OM z Vranova u Brna, který pochází z Nové Paky a navštívil nás i P. Jan Barborka, který slouží v diecézním centru mládeže Vesmír a taky je zdejším rodákem. Děkujeme za všechno. Síla našeho Boha je v tom, že nás pořád překvapuje svými dary. Ať je za všechno pochválený.

P. Ján Jakubovič CM