Cover image

Obnova lidových misií- farnost Nová Hradečná

Teď když se s odstupem času dívám na lidové misie a obnovu ve farnosti Nová Hradečná, ptám se, co mně nebo jim chce Pán Bůh říct? Za obě akce jsem jaksi duchovně zaplatil. Čtyři dni po skončení lidových misií v Nové Hradečné mi zemřela maminka, po skončení obnovy lidových misií jsem zjistil, že jsem pozitivní na covid, a tak jsem musel do izolace. Proč je moje aktivita v této farnosti spojená s obětí, to nevím, ale Bůh to ví a snad se to jednoho dne na věčnosti dovím i já. Obnovu lidových misií jsme konali já a o. Alojz Šeliga CM. Začali jsme ve středu 19. 10. a skončili v neděli 23.10. 2022. Protože farnost Nová Hradečná tvoří více vesnic, Troubelice, Oskava, Libina, rozdělili jsme se, a každý večer byla aktivita někde jinde. Udělali jsme to jakýmsi modelem, když byla aktivita v Nové Hradečné ráno, tak večer byly Troubelice a naopak. A stejně jsme to udělali i s Oskavou a Libinou. Šli jsme na přeskáčku, jednou byl večer v Libině a na druhý večer v Oskavě. V průběhu obnovy jsme měli přednášky o vincentských darech z nebe, zelený škapulíř, červený škapulíř, zázračná medailka a růženec k Boží prozřetelnosti srdce Ježíšova. Vidíme, zvlášť v této době, jak je nutné se navrátit k některým prvkům tzv. tradiční – lidové zbožnosti, protože ne všechno, co je tradiční, je zlé. Je nutné, abychom se my věřící lidé nebáli více se spojovat s naším Pánem, abychom nosili u sebe věc, která je požehnaná, nějakou medailku, nebo škapulíř, který nám připomene, že se máme obracet o pomoc na nebe, že sami si nepomůžeme, určitě ne ve všem. Zvlášť, když tyto nástroje pomáhající ke spáse, nám dává samo nebe. Během obnovy jsme se zaměřili na prohloubení vztahu s Pánem, na upozornění, že potřebujeme svátosti, protože bez nich křesťan katolík nemůže dojít ke spáse. Mluvili jsme o tom, jak je nutné nanovo v sobě objevit sílu Ducha svatého, který nás často upozorňuje na naše chyby, ale ne kvůli tomu, že nás chce utvrdit v tom jací jsme zlí, ale proto, aby nám od těch chyb pomohl. Proto, aby nás dovedl ke sv. zpovědi. Protože člověk je schopný navyknout si na život v blátě hříchu, přinutit, přesvědčit sebe samého, aby to co je špatné a nezdravé začal považovat za dobré. Během obnovy jsme udělali obnovu křtu, tam to všechno začalo. V pátek byl pohřeb vdp. Václava Turzu, který dlouhá léta působil ve farnosti Nová Hradečná. Proto pan farář a několik farníků odjelo do Krnova, aby se s ním rozloučili. Doufejme, že už oroduje za nás u Pána. Sobotní den patřil setkání s ministranty, s mladými, a nakonec se ukončil večerní mší a adorací na způsob Taize. Během adorace a hodinu po ní, byla tvz. Nikodémova noc, kdy lidé mohli přicházet a využít čas ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru. Nedělní mše byly ukončené rodičovským požehnáním děti. Děkujeme panu faráři Karlu Janečkovi za pozvání a za ten čas, který jsme prožili během obnovy, děkuji lidem za jejich svědectví, za otevřenost, za to, že bylo možné pozorovat Boží konání v jejich životech. Bože, děkujeme za všechno.