Cover image

Obnova lidových misií – farnost Bánov

V den památky sv. Václava jsme vyrazili do farnosti, jejím patronem je sv. Martin, který žil přibližně 500 let před svatým Václavem. Zajisté, i o něm slýchával sv. Václav, když ho jeho babička učila pravdám víry a skutkům zbožnosti. Možná mu často říkala, aby se dokázal rozdělit s druhými jako sv. Martin, aby hledal víc Boží vůli než svou, tak jako sv. Martin… Večer 28.9. jsme začali, já a o. Alojz Šeliga CM, obnovu po lidových misiích v Bánově a Suché Lozi. Začali jsme u misijního kříže, na místě, kde jsme se loučili s farností. Po mši svaté byla přednáška o vincentských darech. Na druhý den přijeli P. Branko Štefúň CM z Dobrušky a P. Pavol Noga CM z Banské Bystrice, aby nám pomohli během obnovy. Oba byli s námi během lidových misií, které se v Bánově konaly přibližně před rokem. Znali tuto farnost a úsměv na jejich tváři prozrazoval, že je to jiné začínat lidové misie, když nás lidé ještě neznají a nevědí co od nás mají očekávat a je rozdíl přijet na obnovu po misiích, do prostředí, ve kterém jsme už něco zažili, se kterým nás už spojuje duchovní zkušenost. Ve čtvrtek podvečer dojela i s. Magdaléna Koscelanská DKL z Hradce Králové. Během obnovy jsme měli program v Bánově, Suche Lozi a Bystřici pod Lopeníkem. Řídili jsme se podle programu, ve čtvrtek byl den zaměření na eucharistii, v pátek na sv. Josefa a sobota patřila, komu jinému, než Panně Marii. Mimo programu jsme měli mši v DPS v Suche Lozi a po mši sestřička Magdaléna navštěvovala nemocné. Já jsem odučil náboženství na Základní škole V Suche Lozi a v Bánově, bylo moc fajn pozorovat jak děti a mládež přemýšlejí nad věcmi, které častokrát považujeme za samozřejmé, nebo si myslíme, že o těchto věcech – myslím tím náboženské, nemůžeme uvažovat nebo že nám uvažování o nich nic nemůže přinést, ale pravda je opakem. Kolikkrát jsem u nich pozoroval, jak se najednou rozsvítily oči a vnímal jsem, že do světa toho mladého člověka vstoupil poznatek, který přinesl smysl do víry a potěšil rozum i srdce. Během misií bylo setkání s ministranty, ale udělali jsme to jiným způsobem, potkali jsme se u fotbalu v tělocvičně v Bánově a během přestávky jsme si pustili video o tom, jak mystička Kalina Rivas vnímala mši svatou, a to co se na ní odehrává. Sobotní odpoledne patřilo dětem a karnevalu svatých. Přijeli mladí ze ZMM ze Slovenska a udělali tak 2hodinový program. Před kostelem se zazpívalo, zatančilo, řeklo něco o svatých… Obnovu misií jsme ukončili v neděli rodičovským požehnáním. Pak jsme spolu s panem farářem odjeli do Uherského Brodu na oběd, protože právě tam byla Růžencová pouť. Děkuji Bohu za milost vrátit se do farnosti Bánov, za to, že byla možnost posílit a utvrdit to co se během misií zaselo, za to, že to byl nový čas pro nové poznatky. Děkuji panu faráři za pozvání a společenství, které s námi vytvářel. Děkujeme moc. Ať je Bohu za všechno chvála.