Cover image

Program obnovy lidových misií – Dolní Dobrouč

Čtvrtek 7. 12. 2017
18:00 začátek obnovy
• modlitbou u misijního kříže
• společný průvod od misijního kříže do kostela za zpěvu litanii ke všem svatým
18:10 mše svatá
• promluva na téma: Bůh řekl: „Učiňme člověka“
19:15 Přednáška: Záhady, nebo důkazy Boží existence
• D-centrům

Pátek 8. 12. 2017
 8:00 možnost ke zpovědi i během mše svaté
 9:00 mše pro seniory s udělováním svátosti pomazání nemocných
• promluva na téma: Přijímám a odevzdávám
• posezení v D-centru (+přednáška: Odpuštění osvobozuje)
16:00 setkání děti na faře
16:00 svatá zpověď i během mše svaté
18:00 mládežnická + dětská mše svatá
• Promluva na téma: Proč byt věřícím?
19:00 setkání bohoslovců s mladými
• D-centrum
20:30 adorace na způsob Taize spojená s individuálním požehnáním
• během adorace se bude zpovídat

Sobota 9. 12. 2017
6:45 mše svatá se svíčkami – přinést si lucerničky
• promluva na téma: Tvé slovo je světlo pro mé nohy
• po mši svaté společná snídaně v D-centru
• po snídaní setkání ministrantů s bohoslovcemi
15:00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
• kostel
15:15 – 16:15 spiritualita ženy v dnešní době
• D-centrum
16:30 – 17:30 spiritualita muže v dnešní době
17:30 – možnost ke zpovědi i během mše svaté
18:30 mše svatá Dolní Dobrouč
• promluva na téma: Advent čas očekávaní
19:30 film: Příběh Marie
• D-centrum

Neděle 10. 12. 2017
7:00 zpověď Ostrov
7:30 mše svatá Ostrov
8:30 zpověď Dolní Dobrouč
9:00 mše svatá Dolní Dobrouč
• Na závěr mše svaté slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
11:00 mše svatá Lanšperk
• promluva na dnešní neděli: Připravte cestu Pánu