Cover image

Obnova lidových misií – Bystré v Orl. horách

Obnova lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách.

Už je tomu 5 let co se ve farnosti Bystré v Orlických horách uskutečnily lidové misie. Po vzájemné dohodě a vytvoření programu obnovy jsme ve středu 25. 5. 2022 začali obnovu lidových misií v této farnosti. Vyjeli jsme společně s o. Alojzem do farnosti, kterou dobře známe, protože jsme oba působili v Dobrušce, která se nachází takových 10 km od Bystrého. Protože tato farnost je rozsáhlá, zamířili jsme každý do jiného kouta farnosti. Já do Olešnice, kde jsem v místní knihovně měl přednášku o mojí zkušenosti na Hondurasu a on do Deštného, kde měl mši svatou. Jakési předčasné znamení obnovy jsem mohl pozorovat už na začátku. Když jsem vyjížděl z Olešnice tak pršelo a byla zatažená obloha, ale před vjezdem do Bystrého se ukázalo slunce a krásná obloha. Po mši svaté jsme šli do hospody, ne na pivo 😊 ale na přednášku, kterou měl o. Alojz o tom, co nám přináší stáří. Ve čtvrtečním programu po mši svaté byla adorace, během které jsme si připomenuli slova Ježíše Krista k ženě, která se ho dotkla z boku a on jí řekl, tvoje víra tě uzdravila. Napodobovali jsme tuto ženu a přicházeli k Ježíši ve svátosti oltářní. Na monstranci byla položená kněžská štóla a dotýkali jsme se této štóly. Byl jsem moc povzbuzen, že všichni využili tuto aktivitu, překonali ostych či strach, přišli se dotknout štóly. Tento dotek byl umocněn ještě jedním způsobem, před závěrečným individuálním požehnáním jsme ještě každému na pár vteřin položili monstranci na hlavu a pak až dali požehnání. Bylo zajímavé vnímat pokojnou atmosféru u této adorace. Pátek byl věnován přednáškám o Hondurasu ve školách v Deštném, Dobřanech, pak ve vesnici Ohnišov, kde před tím byla mše svatá a potom v Elade – modlitebně církve Bratrské. Po večerní mši byla cesta světla spolu s bratry a sestrami z církve bratrské ke kameni smíření, který jsme požehnali během misií v roce 2017. Sobotní den byl věnován ministrantům, odpolední kafe s rodinami a večerní pouť do kostelíka sv. Josefa na Šedivinách. Putovali jsme do tohoto chrámu, protože sv. Josef je jeho patronem. V plném kostelíka, během mše, zpívala skupina Banda. Nedělní mši svatou, během které bylo rodičovské požehnání jejich dětem, jsme ukončili oficiální obnovu, po mši bylo agape na faře, a ještě odpoledne byla mše v Hluku. Děkuji Bohu za tento krásný čas, moc mě hřeje u srdce, když vidím, jak milost lidových misií pomohla této farnosti a to, že se v ní dá pozorovat Boží jednání. Hodně jsme mluvili o adoraci a o tom, že je nutné, aby věřící vnímali kostel jako duchovní studnu, ze které musí čerpat, jinak zůstanou bez života a uschnou. Děkuji vdp. Janu Barborkovi za pozvání i všem lidem, které jsme potkali, za jejich čas, úsměv a bratrské sdílení svých životů. Sv. Bartoloměji – patrone farnosti Bystré oroduj za nás.