Cover image

Misie ve farnosti Dolní Dobrouč

„Myslíme si, že evangelizujeme chudých, ale pravda je taková, že to oni evangelizují nás.“

(sv. Vincenc de Paul)

Tenhle výrok bychom mohli klidně aplikovat, také na dílo lidových misii. Jsem vděčný Pánu Bohu, že tato pravda se opět potvrdila i na lidových misiích v Dolní Dobrouči. Misie začaly už sobotu 1. 10. na svátek sv. Terezie z Lisieux, která je hlavní patronkou misionářů. Tak i my jsme se v sobotu rozešli po vesnici a roznášeli spolu s domácími pozvánky pro obyvatele Dolní Dobrouče. Nedělali jsme to sami, podpořili nás svou modlitbou lidé, kteří se od rána do večera modlili před Nejsv. svátosti, aby vyprosili Boží požehnání pro čas misií, který právě začínal. Oficiální začátek byl v neděli ráno a to slavností procesí, během které se přinesly relikvie sv. Vincence de Paul a převzato klíče od kostela. Misie jsme vedli v tomto složení: P. Pavol Kavec, CM, sestra Gabriela Gorčáková DKL  a já a také ještě zástup lidí, o kterém ví jenom Bůh. Lidí, kteří nás doprovázeli modlitbou. V neděli podvečer byla stavovská nauka pro muže a pak pro ženy. Snažili jsme se duchovně propojit s celou farnosti a to tak, že každý den kromě pátku, kdy byla adorace na způsob Taize. Ve 21:00 zazněly zvony, v kostele jsme vystavili Eucharistii, následovala krátká adorace a po ní jsme se společně pomodlili a pak jsme požehnali ty, co byli v kostele ale i všechny co byli s námi spojení duchem. Během misii byl den věnovaný mladým, dětem, starým a manželům. Setkávaní s farníky nebylo jenom v kostele, ale taký v D – centru, jak pastorační centrum nazývají zdejší. Bylo setkání pro seniory, ale i zamyšlení pro manžele, či poučení nad Písmem. Misie skončily požehnáním misijního kříže. Promiňte, napsal jsem to špatně: oficiálně se ukončily, ale jenom pro členy misijního týmu, pro farníky Dolní Dobrouče už nikdy nepřestanou. Jejich úkolem je, aby to co se do nich zaselo, přinášelo úrodu. Věřím, že se misie dotkly srdcí všech farníků. Jeden pán mi říkal na závěr: Myslel jsem si, že misie to není nic pro mě, ale teď vidím, jak to na mne zapůsobilo. Ať je Bohu za všechno vzdáván dík. Chci poděkovat všem farníkům, kteří pomáhali během misii, všem, kteří se účastnili a dali Bohu šanci na prohloubení vztahu s ním. Zvlášť chci poděkovat panu faráři o. Janovi Kubisovi, za pozvání i za kněžské společenství, které jsme během misii vytvářeli. Děkuji i vám, kteří jste se modlili za tuto akci, a vybízím vás k modlitbě za misie ve farnosti Přibyslav, které začínají 6. 11. 2016.

Pán ať vám to odplatí životem věčným.

P. Ján Jakubovič, CM