Cover image

Lidové misie v Lošticích a Moravičanech očima sestry Margity Grobarčíkové DKL

Misie v Lošticiach a Moravičanoch na severe Hané sa konali od 15.9. -24.9. 2017, Zúčastnili sa na nich: P. Pavol Noga CM, P. Ján Janček CM, sestra Kristína Zachovalova DKL, sestra Margita Grobarčiková DKL, mladí z MISEVI a z komunity Sant’Egidio. Miestni farníci sa už moc tešili na chvíle milostí a očakávali, čo sa bude diať. Posledné misie v Lošticiach boli v roku 1946 a v Moravičanoch 1949. Bolo poznať, že v tejto oblasti je to pole neorané, ale boli sme účastní aj mnohých duchovných zázrakov a Božích dotykov. Program bol bohatý a nabitý, takže si mohli všetci nájsť čo najviac potrebujú. Hneď prvý večer sme začali celonočnou adoráciou, lebo sme cítili ako všetci veľmi potrebujeme Božiu pomoc. Veľmi dojímavá bola púť zmierenia, ktorá začala v Husitskom kostole v Lošticiach, pokračovala do židovskej synagógy, okolo radnice a skončila v katolíckom kostole sv. Prokopa, kde mal príhovor aj pán farár z Československej cirkvi husitskej, Vlastimil Hofman, o hľadaní cesty, ktorá nás spája a O jednom cieli, ktorým je Kristus. Na záver povedal dojímavé svedectvo zo svojho života kresťan z Iraku. Celou cestou nám pršalo, takže to bolo podporené aj obetou za zmierenie a odpustenie chybných krokov našich i našich predkov. V programe boli prednášky, náuky pre všetky stavy, stretnutia seniorov v domovoch aj pri obede, kde bola prezentácia a slovko povzbudenia a vzájomnej deľby. Mladí rozdávali škapuliare, medailky a kvetiny. Bolo vidieť‘ v tvári nemocných a opustených ľudí radosť a mnohí prijali sviatosti a boli plní vďačnosti. V misijnom programe boli aj návštevy školy a návštevy nemocných v Lošticiach, Moravičanoch a okolí. Deti v škole zaujali súťaže, piesne, slová povzbudenia, svedectvá mladých z misií a práce s chudobnými. Najviac sa všetkým páčil videoklip – Most. To ani nedýchali. Úvaha bola o Božej nekonečnej láske, ako nám daroval nebeský Otec svojho Syna, ktorý sa obetoval za nás všetkých. Cez misie boli aj adorácie, Nikodémova noc, pobožnosť za zomrelých na cintoríne, cesta manželov a obnova manželského sľubu. Bolo zaujímavé pozorovať mladších aj starších manželov, ako s dojatím a posvätnou bázňou, so slzami v očiach opakovali svoj manželský sľub a obnovili si svoju prvotnú lásku. Pekný bol aj program v kultúrnom dome, kde mladí zo spoločenstva sv. Egídia zahrali pantomímu O pokúšaní zlého v dnešnej dobe a víťazstve Božej lásky, že Ježiš je naše víťazstvo a sila. Potom spevmi a svedectvami spestrili program. Večer bol film: Bůh není mrtev“. V sobotu večer po svätej omši bola prezentácia o Zázračnej medaile. Deti zahrali scénku a rozdávali medaile. Potešilo nás, že na mládežnícku omšu a program prišli aj dve dievčatá, ktoré boli prvýkrát v živote v kostole. Chlapec, ktorý ešte nikdy nebol na omši, si obliekol miništrantské šaty a obsluhoval pri oltári, ako ostrieľaný miništrant. Veríme a dúfame, že tento milostný čas misií prinesie svoje plody a ovocie u tých, ktorí mali otvorené srdce pre vanutie Ducha Svätého. Chceme touto cestou poďakovať‘ všetkým, ktorí nás podporovali modlitbou a obetou. Deo grácias!