Cover image

Lidové misie Strážnice

Farnost Strážnice se nachází blízko slovenských hranic, jde o děkanát Veselí na Moravě, je asi 7km od slovenského města Skalica, které je známé nejenom výrobou tradičního trdelníku. Pro nás, pro vincentýny je známe tím, že odtud pocházel první vícevizitátor naší provincie p. Danielik a v tomto městě odešel na věčnost náš brzo blahoslavený spolubratr Janko Havlík. Stalo se to roku 1965. O jeho blahořeční rozhodl papež František 14. prosince 2023. Během lidových misií ve Strážnici se upřesnilo, že blahořečení tohoto našeho spolubratra a mučedníka věrnosti proběhne 31.8. 2024 v poutním místě Šaštín. Na závěr misií jsme mluvili o tomto člověku víry a pozvali jsme farníky na jeho blahořečení. Ale pojďme postupně. Lidové misie jsme začali v pátek 22. února. Slavností otevření se konalo za hojné účasti lidí i ministrantů. Během otevírání misií jsme přijali klíč od farnosti. Od samého začátku bylo možné pozorovat zájem, ale i vnímat skutečnost, že farnost Strážnice je veliká. K farnosti Strážnice patří také filiální kostel v obci Petrov. Lidové misie jsme začali já a o. Alojz Šeliga CM a v pondělí náš tým doplnil o. Pavol Noga CM, který přijel z Banské Bystrice a sestry vincentky Kristýna Zachovalová DKL z Brna a sestra Helena z Malacek na Slovensku. Sestřičky byly do pátku, každý den navštěvovaly nemocné a bylo milé pozorovat, jak se vyjádřil jeden člověk, čekal bych, že na misie přijedou mladší sestry. Vidím, že i když sestry mají svůj věk, jsou moc vitální. My jsme v sobotu měli setkání s ministranty a večer bylo setkání u filmu Invictus. Nedělní kázání o hříchu, je někdy náročné jak pro posluchače, tak pro kněze, ale musíme se postavit do pravdy. Ježíš řekl, že pravda nás osvobodí. Na pondělní kázání o smrti se podařilo najít rekvizitu, která se moc k tomuto tématu hodí, je ni rakev. Samozřejmě byla prázdná 😊 ale pozoroval jsem od oltáře to překvapení lidí, když dobíhali na mši a najednou se báli, že jsou na pohřbu. Ale jak říkám, je to nutné. Pravda nám pomůže zbavovat se nánosů, které by nám pak bránily při vstupu do věčnosti. Úterní ráno patřilo setkání se seniory. Popovídali jsme si před kostelem, protože, jak říkali domácí, pokud budeme někde v chodbě kláštera tak nám lidé poutíkají. Navíc nám Pán Bůh dopřál krásné počasí. Ve středu jsme byli navštívit místní domov důchodců a pečovatelák, kde jsme odsloužili mši a pomazali zájemce o svátost pomazání nemocných. Ve středu byla dětská mše ve Strážnici a ve čtvrtek v Petrově.  Hezká byla i křížová cesta v pátek večer po mši, když jsme procházeli ulicemi okolo kostela a odprošovali za všechny nepravosti. Stejně to bylo i v Petrově. Pro značný zájem o zpověď jsme museli přidat nějaké hodiny a to v sobotu dopoledne i odpoledne. Je pravda, že zpovídající měli zájem řešit svůj život a využili čas i k rozhovorům. V sobotu večer obnova manželských slibů a setkání s mládeží a rozloučení s o. Pavlem, který se vracel zpátky na Slovensko. Nedělní požehnání misijního kříže ukončilo naši misii mezi Strážničany a Petrovanci. Děkujeme Bohu za všechno, ať je oslaven. Děkujeme komunitě Piaristů za přijetí a prosíme Boha, aby požehnal tuto farnost, která je rodištěm arcibiskupa Jana Graubnera, aby ji požehnal a dal nová svatá povolání ke kněžství či manželství. Děkujeme za všechnu radost a přijetí, které se nám ve Strážnici a Petrově dostalo. Bůh buď oslaven. P. Ján Jakubovič CM